Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
[Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2001; 3(2): 267-270

Terapötik bronkoskopi - lazer ve stent tedavileri: İlk sonuçlarımız

Yalçın KARAKOCA1, Serdar ERTURAN2, Sevinay KARAKOCA1, Mustafa YAMAN2
1İzmit Büyükşehir Belediyesi Göğüs Hastalıkları Merkezi, Kocaeli
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul

Girişimsel bronkolojik tedavi yöntemleri dahil tüm çabalara rağmen bronşiyal karsinomalarda 5 yıllık yaşam %10'un altındadır. Radyoterapi ve kemoterapi yanında girişimsel bronkoloji, inoperabl trakeobronşiyal kanserlerin palyatif tedavisinde önemli rol oynamaktadır. Stent implatasyonu yaşam kalitesini arttırmanın yanında tümörün kemoterapi, radyoterapi gibi yöntemler ile tedavi edilebilmeleri için zaman kazandırır. Stent implante edilmiş hastaya radyoterapi ve brakiterapi uygulanabilir. 1995 ile 2001 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmit Büyükşehir Belediyesi Göğüs Hastalıkları Merkezi ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı'nda toplam 19 hastaya (18 erkek, 1 kadın) endobronşiyal tedavi uygulandı. Hastaların yaş ortalaması 5610 olup 17'sinde Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri (KHDAK), 1'inde larenks kanseri, 1'inde de karsinoid tümör mevcuttu. Girişimsel bronkoskopi öncesi performans durumları 15 hastada ECOG 4, 4 hastada ECOG 2-3 idi. Dispne skorları 15 hastada 4, 3 hastada 3, 1 hastada 1 idi. Olguların 5'ine lazer, 8'ine lazer+stent ve 6'sına sadece stent uygulandı. İntraoperatif mortalite olmadı. Performans ve dispne skorları düzelen hastaların yaşam süreleri literatürle uyumlu bulundu. Girişimsel bronkoskopik yöntemlerle malign havayolu obstruksiyonu olan olgularda semptomatik ve kısmen yaşam sürelerinde düzelme elde edildiği kanısındayız.

Anahtar Kelimeler: Girişimsel bronkoloji, trakeobronşiyal obstrüksiyon, stentler.


Yalçın KARAKOCA, Serdar ERTURAN, Sevinay KARAKOCA, Mustafa YAMAN. Terapötik bronkoskopi - lazer ve stent tedavileri: İlk sonuçlarımız. Eurasian J Pulmonol. 2001; 3(2): 267-270


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale