Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Endobronchial Tuberculosis Mimicking Lung Cancer [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2010; 12(1): 39-42

Endobronchial Tuberculosis Mimicking Lung Cancer

Nilgün Yılmaz Demirci, Dilek Ernam, Özlem Selçuk Sönmez, Didem Fatma Birel, Atila İhsan Keyf, Cebrail Şimşek
Atatürk Chest Diseases And Chest Surgery Education And Research Hospital, Ankara

Endobronchial tuberculosis is an involvement of the trachea and major bronchi by tuberculosis infection. Despite routine clinic and radiologic features bronchostenosis, atelectasis and obstructive pneumonia may develop and it is often misdiagnosed as bronchial asthma or lung cancer. The first case was a 74 year-old woman, admitted with complaint of chest pain. Computed tomography of thorax (CT) showed atelectasis on medial segment of right middle lob and minimal plevral effusion on the right hemitorax. Fiberoptic bronchoscopy revealed a submucosal lesion which obscured right upper lobe bronchus totally. The second case was a 38 year-old woman, admitted with complaints of dyspnea and chest pain. Thoracal CT revealed solid mass obscuring right intermedius bronchus. Fiberoptic bronchoscopy revealed endobronchial lesion on the anterior wall of medial lobe of right lung. Biopsies were taken on both cases and histopathologic examination gave the diagnosis as endobronchial tuberculosis. Here we presenting two endobronchial tuberculosis cases because of mimicking lung cancer.

Keywords: endobronchial tuberculosis, lung cancer, tuberculosis


Maligniteyi Taklit Eden Endobronşiyal Tüberküloz

Nilgün Yılmaz Demirci, Dilek Ernam, Özlem Selçuk Sönmez, Didem Fatma Birel, Atila İhsan Keyf, Cebrail Şimşek
Atatürk Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Ankara

Endobronşiyal tüberküloz, trakea ve büyük bronşların tüberküloz enfeksiyonuna bağlı tutulumudur. Bronş obstrüksiyonu, atelektazi ve sekonder pnömoniye neden olarak tüberkülozun alışılmış klinik ve radyolojik özellikleri dışına çıkabilir ve başta astım, bronş kanseri gibi birçok hastalığı taklit edebilir. Olgu 1; 74 yaşında bir kadın hastaydı ve göğüs ağrısı yakınmasıyla başvurmuştu. Toraks Bilgisayarlı Tomografi’de (BT) sağ hemitoraksta yer yer plevral kalınlaşmanın eşlik ettiği minimal plevra sıvısı, sağ hemitoraksta hacim kaybı vardı. FOB’ da sağ üst lob bronşu submukozal lezyon ve antrakotik lezyonla oblitere idi. Olgu 2; 38 yaşında bir kadın hastaydı, nefes darlığı ve göğüs ağrısı yakınmasıyla başvurmuştu. Toraks BT’ de sağ hilusta bronkus intermediusu daraltan yumuşak doku dansitesi izlendi. FOB’da sağda orta lob girişinde anterior duvardan mukozal kabarıklık saptandı. İki olguda da alınan biyopsi sonucu tüberküloz ile uyumluydu. Maligniteyi taklit eden tüberküloz olguları olmaları nedeniyle burada sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: akciğer kanseri, endobronşiyal tüberküloz, tüberküloz


Nilgün Yılmaz Demirci, Dilek Ernam, Özlem Selçuk Sönmez, Didem Fatma Birel, Atila İhsan Keyf, Cebrail Şimşek. Endobronchial Tuberculosis Mimicking Lung Cancer. Eurasian J Pulmonol. 2010; 12(1): 39-42

Corresponding Author: Nilgün Yılmaz Demirci, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale