Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Bronchiolitis obliterans organizing pneumonia with exposure to pigeon: a case report [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2002; 4(4): 479-483

Bronchiolitis obliterans organizing pneumonia with exposure to pigeon: a case report

Zeynep TOPU1, Aydın ÇİLEDAĞ1, Özlem URAL GÜRKAN1, Gökhan ÇELİK1, Serpil Dizbay SAK2, Numan NUMANOĞLU1
1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı, Ankara
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Ankara

A 52-year-old woman was admitted to our clinic with a 3 month history of cough, dyspnea, fever and arthralgia. Chest radiography showed bilateral reticulonodular pattern and infiltration in the right lower lung. Thorax CT revealed micronodules in the lower zones with ground-glass opacities and air trapping areas in all lung zones. Precipitating antibody test to pigeons was positive. Open lung biopsy was perfomed and histological examination of the biopsy specimens was compatible with BOOP. Deflazokort therapy was initiated and clinical, radiological and functional improvement were obtained. This case report is of interest since BOOP coexisting with a history of pigeon breeding is not very common.

Keywords: BOOP, Pigeon breeder’s disease, deflazocorte


Güvercin temas öyküsü olan bir bronşiolitis obliterans organize pnömoni (BOOP) olgusu

Zeynep TOPU1, Aydın ÇİLEDAĞ1, Özlem URAL GÜRKAN1, Gökhan ÇELİK1, Serpil Dizbay SAK2, Numan NUMANOĞLU1
1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı, Ankara
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Ankara

52 yaşında kadın hasta, üç ay önce geçirdiği üst solunum yolu enfeksiyonu sonrasında kuru öksürük, nefes darlığı, halsizlik, eklem ağrıları ve ateş şikayetleri ile kliniğimize başvurdu. Postero-anterior akciğer grafisinde bilateral retikülonodüler görünüm ve sağ alt zonda pnömonik gölge koyuluğu izlendi. Toraks BT'de tüm zonlarda buzlu cam, yer yer hava hapsi alanları, mozaik patern ve alt zonlarda sentrlobüler nodüler görünümler izlendi. Güvercin temas öyküsü nedeniyle bakılan güvercin presipitin testi pozitif bulundu. Bronkoskopik lavaj ve mukoza biyopsisi ile tanıya ulaşılamayan hastaya açık akciğer biyopsisi yapıldı ve bronşiolitis obliterans organize pnömoni (BOOP) tanısı konuldu. Deşazokort tedavisi ile belirgin klinik, radyolojik ve fonksiyonel düzelme sağlandı. Olgumuz, öyküsünde güvercin teması olması nedeniyle ilginç bulunarak literatür bulguları ışığında tartışıldı.

Anahtar Kelimeler: Bronfliolitis Obliterans Organize Pnömoni, güvercin teması, deflazokort


Zeynep TOPU, Aydın ÇİLEDAĞ, Özlem URAL GÜRKAN, Gökhan ÇELİK, Serpil Dizbay SAK, Numan NUMANOĞLU. Bronchiolitis obliterans organizing pneumonia with exposure to pigeon: a case report. Eurasian J Pulmonol. 2002; 4(4): 479-483


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale