Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Smoking-related Interstitial Lung Diseases [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2011; 13(3): 131-139 | DOI: 10.5505/solunum.2011.26213  

Smoking-related Interstitial Lung Diseases

Oğuzhan Okutan1, Tayfun Çalışkan2
1Gmma Haydarpasa Training Hospital, Department Of Pulmonary Medicine
2Agri Military Hospital, Department Of Pulmonary Medicine

There are more than one billion cigarette smoking people in the world. The percentage of cigarette smoking in Turkey, for adults is (>15 age) 31% and tobacco use is most prevalent among people aged 25–44 years. Cigarette smoking has the sixth place among the eight leading causes of death. Half of the people using cigarette die because of diseases caused by smoking. Lung cancer and chronic obstructive pulmonary disease are the most common diseases caused by smoking. Interstitial lung diseases are a group of diseases in which known or unknown etiology causes similar pathologic changes in the lung parenchyma and similar clinical, radiological and physiological findings. Idiopathic pulmonary fibrosis, desquamative interstitial pneumonia, respiratory bronchiolitis-associated interstitial lung disease and pulmonary Langerhans’ histiocytosis are interstitial lung diseases which are related with cigarette smoking. Although these diseases are not as common as other diseases caused by smoking, they are important because smoking cessation causes clinical improvement in most of them.

Keywords: smoking, interstitial, lung


Sigara ile İlişkili İnterstisyel Akciğer Hastalıkları

Oğuzhan Okutan1, Tayfun Çalışkan2
1Gata Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Ad
2Ağrı Asker Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Servisi

Halen dünyada bir milyardan fazla sigara içen insan bulunmaktadır. Türkiye’de sigara içme oranı 2009 yılı Dünya Sağlık örgütü verilerine göre yetişkinlerde (>15 yaş) %31, 25-44 yaş grubundaysa %40’tır. Sigara en sık rastlanılan sekiz ölüm nedeni arasında altıncı sırada yer almaktadır. Sigara kullananların yarısı, sigaraya bağlı hastalıklar nedeniyle ölmektedir. Sigara nedeniyle ortaya çıkan hastalıklar arasında en sık görülenler akciğer kanseri ve kronik obstrüktif akciğer hastalığıdır. İntertisyel akciğer hastalıkları, bilinen ve bilinmeyen birçok etkenin akciğer parankiminde benzer patolojik değişikliklere yol açtığı, birbirine benzer klinik, radyolojik ve fizyolojik bulgular veren bir hastalık grubudur. Sigara kullanımı ile ilişkili intertisyel akciğer hastalıkları idiyopatik pulmoner fibrozis, respiratuar bronşiyolitis, deskuamatif interstisyel pnömoni ve pulmoner Langerhans hücreli histiyositozistir. Bu hastalıklar, sigaranın neden olduğu diğer hastalıklardan daha az görülmekle birlikte, sigara kullanımının sonlandırılmasıyla büyük kısmında klinik iyileşme görülmesi nedeniyle önemlidir.

Anahtar Kelimeler: sigara, akciğer, interstisyel


Oğuzhan Okutan, Tayfun Çalışkan. Smoking-related Interstitial Lung Diseases. Eurasian J Pulmonol. 2011; 13(3): 131-139

Corresponding Author: Oğuzhan Okutan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale