Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Bronchoscope Imaging Of Tuberculous Cavity [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 1999; 1(3): 108-111

Bronchoscope Imaging Of Tuberculous Cavity

İlker Alp, Celal Karlıkaya
Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilin Dalı, Edirne

We report the case of a 59 year-old woman with two months of history and rapid clinical worsening. Giant cavity in the left upper and smaller one in the left lower lobe, pneumonic infiltration in bilateral lower lobes and minimal pleural fluid on the left side were found on radiological examinations. Fiberoptic bronchoscopy revealed giant cavity with some galleries opening to left upper lobe, apico-posterior segment bronchus. Bronchoscopic specimens yielded the diagnosis of tuberculosis microbiologically.
Since tuberculosis cavity draining to a segmental bronchus is a rare event, bronchoscopic photographs were taken and literature was reviewed.

Keywords: Tuberculosis, cavity, fiberoptic bronchoscopy


Tüberküloz Kavitesinin Bronkoskopik Görünümü

İlker Alp, Celal Karlıkaya
Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilin Dalı, Edirne

İki aydır yakınmaları olan ve son günlerde hızla genel durumu bozulan 59 yaşındaki bayan hastada radyolojik olarak sol üst lobu tutan, dev kavite ve alt lobda daha küçük boyutlu kavite, sağ ve sol alt loblarda pnömonik infiltrasyonlar ve solda minimal plevral sıvı saptandı. Fiberoptik bronkoskopide sol üst lob apiko-posterior segment girişinden başlayan, içinde çeşitli dehlizler içeren dev kavite saptandı. Alınan bronkoskopik örnekler ile mikrobiyolojik olarak tüberküloz tanısı kondu. Segment bronşuna açılan tüberküloz kavitesinin bronkoskopik olarak gözlenmesi nadir rastlanan bir durum olduğundan bronkoskopik fotoğraflar çekilerek, literatür gözden geçirildi.

Anahtar Kelimeler: Tüberküloz, kavite, fiberoptik bronkoskopi


İlker Alp, Celal Karlıkaya. Bronchoscope Imaging Of Tuberculous Cavity. Eurasian J Pulmonol. 1999; 1(3): 108-111

Corresponding Author: Celal Karlıkaya


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale