Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Surgical treatment of lung cancer in elderly population [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2001; 3(1): 9-13

Surgical treatment of lung cancer in elderly population

Alper TOKER1, Okan SOLAK1, Zeki GÜNLÜOĞLU1, Celalettin KOCATÜRK1, İbrahim DİNÇER1, Mehmet KULLEP1, Atilla GÜRSES1
Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahi Merkezi I. Cerrahi Servisi Zeytinburnu, İstanbul

Surgical resection which provided the best survival in early stage lung cancer was accepted to be the mainstay of the therapy. Because the number of elderly people has been growing in almost every country, the number of lung cancer patients have probably increased in this population. The aim of this study was to report the results of surgical resection in lung cancer patients elder than 70 years. We evaluated twenty lung cancer patients elder than 70 years who were operated in between 1993-2000. These patients were analyzed retrospectively according to age, gender, tumor cytology, postoperative staging, medical status of the patient, postoperative complications and mortality. Patients were in between 70 and 85 years, 17 were male and 3 were female. 6 patients had known other systemic diseases. Forced expiratory volume in one second was over 60% of predicted values in all patients. We performed 8 lobectomies, one bilobectomy, 7 pneumonectomies, 3 wedge resections and one exploratory thoracotomy. Seven patients had postoperative complications in which cardiac was the most common. Two patients(%10) died in the postoperative period. We believed the patients elder than 70 years who had preoperative work up in cardiac and pulmonary systems should have the chance of curative resection in spite of relatively high morbidity and mortality.

Keywords: Elderly population, lung cancer, pulmonary surgery.


Yaşlı hastalarda akciğer kanseri cerrahi tedavisi

Alper TOKER1, Okan SOLAK1, Zeki GÜNLÜOĞLU1, Celalettin KOCATÜRK1, İbrahim DİNÇER1, Mehmet KULLEP1, Atilla GÜRSES1
Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahi Merkezi I. Cerrahi Servisi Zeytinburnu, İstanbul

Akciğer kanseri tedavisinde özellikle erken evrelerde cerrahi tedavi günümüzde en uygun yöntem olarak kabul edilmektedir; Çünkü uygulanan diğer tedavi yöntemlerine göre en uzun sürviyi sağlamaktadır. Hemen hemen tüm toplumlarda ölüm yaşı yükselmiş ve akciğer kanserinin ileri yaş grubunda görülebilme ihtimali artmıştır. Bu çalışmanın amacı 70 yaş üstündeki yaşlı akciğer kanserli olgulara uygulanan cerrahi rezeksiyon sonuçlarımızı değerlendirmektir. Kliniğimizde 1993-2000 yılları arasında akciğer kanseri tanısıyla ameliyat ettiğimiz 70 yaş üstü olguları değerlendirdik. Olguları; yaş,cins, histolojik tanı, preoperatif medikal durum, postoperatif evreleme, yapılan ameliyat, postoperatif mortalite ve morbidite açısından retrospektif olarak değerlendirdik. Çalışmaya 70-85 yaş grubunda 17 erkek, 3 kadın hasta alındı. Altı hasta preoperatif diğer sistemlerdeki patolojiler sebebiyle takip edilmekte idi. Olgularımızın hepsinin beklenen FEV1 değeri %60'ın üzerinde idi. Sekiz hastaya lobektomi, 1 hastaya bilobektomi, 7 hastaya pnömonektomi, 3 hastaya wedge rezeksiyon ve 1 hastaya eksplöratris torakotomi yapıldı. Hastalarımızda postoperatif dönemde 7 komplikasyonla karşılaştık. En sık rastlanan komplikasyon grubu kardiak sorunlardı. Erken dönemde 2 hastada mortalite görüldü (%10). Cerrahi için uygun hasta seçimiyle, ileri yaş gruplarında da kısmen yüksek mortalite ve morbidite ile akciğer kanseri ameliyatlarının yapılabileceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Yetmiş yaş üstü, akciğer kanseri, cerrahi tedavi.


Alper TOKER, Okan SOLAK, Zeki GÜNLÜOĞLU, Celalettin KOCATÜRK, İbrahim DİNÇER, Mehmet KULLEP, Atilla GÜRSES. Surgical treatment of lung cancer in elderly population. Eurasian J Pulmonol. 2001; 3(1): 9-13


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale