Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Effectiveness of gemcitabine-cisplatin chemotherapy in nonsmall cell lung cancer [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2005; 7(3): 115-122

Effectiveness of gemcitabine-cisplatin chemotherapy in nonsmall cell lung cancer

Fatma DEMİRCİ ÜÇSULAR1, Özgür USLU1, Fevziye TUKSAVUL1, Mehmet GÜLPEK1, Timur KÖS2, Salih Z. GÜÇLÜ1
1İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Kliniği, İzmir
2Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Bölümü, İzmir

The effectiveness of gemcitabine-cisplatin chemotherapy in the treatment of advanced stage non-small cell lung cancer was evaluated. Data from 48 patients followed in our clinic and treated with gemcitabine-cisplatin protocol between 1999-2002 reviewed respectively. File records were evaluated according to histological type, grade, number of chemotherapy cycle, response to chemotherapy, toxicity and overall survival. 46 of 48 non-resectable NSCLC patients were male, 2 of them were female and their ages were ranged between 39 to 74 (average age were 64). 26 patients (54%) were stage IIIB and 22 of them (46%) were stage IV. The distribution of histological subtype were as follows: 20 patients with squamous cell type (41%), 9 patients with adenocarcinoma (19%), 1 patient with large-cell type (2%), 18 patients with non-small cell type (38%). All of the patients received gebcitabinecisplatin chemotherapy as a first line therapy and continued for total number of 234 cycles. Patients with favorable response after 2 cycles continued with the same regimen and completed to a total of 6 cycles. Through the gemcitabine-cisplatin protocol, 1 patient experienced a complete response (2.09%) while 27 patients showed partial response (56.25%). The median survival was 13.2 months. The median survival and one year survival rate for stage IIIB patients were 13.4 months and 51% respectively. For NSCLC satege IV patients the median survival and one year survival rate were 12.3 months and 36% respectively. Grade 4 anemia was observed in 2.3% of the cases while grade 4 neutropenia and grade 4 thrombocytopenia were seen in 9.4% and 10.25% of the patients, respectively. As a result, this study showed that gemcitabine-cisplatin regimen is an effective combination with a favorable tolerability and toxicity profile.

Keywords: chemotherapy, gemcitabine, cisplatin, NSCLC


Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde gemsitabin-sisplatin kemoterapisinin etkinliği

Fatma DEMİRCİ ÜÇSULAR1, Özgür USLU1, Fevziye TUKSAVUL1, Mehmet GÜLPEK1, Timur KÖS2, Salih Z. GÜÇLÜ1
1İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Kliniği, İzmir
2Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Bölümü, İzmir

İleri evre küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK) tedavisinde gemsitabin-sisplatin kemoterapisinin etkinliği araştırıldı. 1999- 2002 tarihleri arasında kliniğimizde izlenen ve gemsitabin-sisplatin protokolu uygulanan 48 hastanın verileri retrospektif olarak gözden geçirildi. Dosya kayıtları histolojik tip, evre, kemoterapi kür sayısı, kemoterapi ile elde edilen yanıt, toksisite ve genel sağkalım açısından incelendi. Toplam 48 non-rezektabl KHDAK'li hastanın değerlendirilmeye alındığı çalışmada 46'sı erkek 2'si kadın olup, yaşları 39-74 arasındaydı (yaş ortalaması: 64). Hastaların 26'sı (%54) evre III B, 22'si (% 46) evre IV idi. Histolojik alt tip dağılımı şöyleydi: 20 hasta (% 41) skuamöz hücreli, 9 hasta (% 19) adenokarsinom, 1 hasta (%2) büyük hücreli, 18 hasta (% 38) küçük hücreli dışı. Hastaların tümüne gemsitabin-sisplatin kemoterapi rejimi ilk sıra tedavi olarak verildi ve 234 kür uygulandı. 2 kür sonrası yapılan değerlendirmede yanıt elde edilen olgularda aynı rejimle tedaviye devam edilerek tedavi 6 küre tamamlandı. İlk sıra gemsitabin-sisplatin protokolu ile 1 hastada tam yanıt (%2.09), 27 hastada kısmi yanıt (%56.25) elde edildi. Median sağkalım 13.2 ay olarak bulundu. Evre IIIB KHDAK'li olgularda median sağkalım ve 1 yıllık sağkalım sırasıyla 13.4 ay ve % 51 bulundu. Evre IV KHDAK'li olgularda median sağkalım ve 1 yıllık sağkalım sırasıyla 12.3 ay ve % 36 bulundu. Grade 4 anemi % 2.3 , Grade 4 nötropeni % 9.4, Grade 4 trombositopeni ise % 10.25 oranında izlendi. Sonuç olarak evre IIIB ve IV KHDAK'li hastalarda gemsitabin- sisplatin rejiminin etkili ve tolere edilebilirliği yüksek bir kombinasyon olduğu tesbit edildi.

Anahtar Kelimeler: gemsitabin, sisplatin, KHDAK, kemoterapi


Fatma DEMİRCİ ÜÇSULAR, Özgür USLU, Fevziye TUKSAVUL, Mehmet GÜLPEK, Timur KÖS, Salih Z. GÜÇLÜ. Effectiveness of gemcitabine-cisplatin chemotherapy in nonsmall cell lung cancer. Eurasian J Pulmonol. 2005; 7(3): 115-122

Corresponding Author: Fatma DEMİRCİ ÜÇSULAR


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale