Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Bacterial agents isolated from hemocultures and their antibiotic resistance in patients with lower respiratory infections [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2002; 4(4): 449-453

Bacterial agents isolated from hemocultures and their antibiotic resistance in patients with lower respiratory infections

Güneş ŞENOL1, Can BİÇMEN1, Işın ÖZTUNA1
İzmir Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir

522 hemocultures of the patients hospitalized with lower respiratory infections were evaluated retrospectively during 1999 in order to determine the recovery rates of the isolated bacterial agents and their antibiotic resistance. Biphasic and semiautomatic monophasic hemoculture systems were used. 71 (%13.6) hemocultures showed growth. 22 Coagulase Negative Staphylococci (CNS), 11 Methicillin Resistant Coagulase Negative Staphylococci (MRCNS), 8 Staphylococcus aureus, 2 Methicillin Resistant Staphylococcus aureus (MRSA), 6 Pseudomonas aeruginosa, 4 Acinetobacter, 2 Streptococcus viridans 2 Enterococcus sp.and one of each Citrobacter, Enterobacter, Moraxella and pneumococci strains were isolated. CNS stains were considered as contaminant. Antibiograms were performed according to NCCLS (National Committee for Clinical Laboratory Standards) standards by disc diffusion method. We have observed low bacterial isolation rates and high antibiotic resistance of the agents isolated in our study. Our results showed that the hemoculture techniques and rational antibiotic policy should be emphasized one more time.

Keywords: Hemoculture, lower respiratory tract infection, antibiotic resistance.


Alt solunum yolu infeksiyonu olan hastaların hemokültürlerinden izole edilen bakteriler ve antibiyotiklere dirençleri

Güneş ŞENOL1, Can BİÇMEN1, Işın ÖZTUNA1
İzmir Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir

Alt solunum yolu infeksiyonu nedeniyle hastanede yatan hastalardan 1999 yılı boyunca alınan 522 hemokültür, bakteriyolojik üreme oranının ve üreyen patojenlerin antibiyotik dirençlerinin saptanması amacıyla retrospektif olarak değerlendirildi. Bifazik ve semiotomatik monofazik hemokültür sistemleri kullanıldı. 71 (%13.6) üreme saptandı. 22 Koagulaz Negatif Stafilokok (KNS), 11 Metisilin Resistant Koagulaz Negatif Stafilokok (MRKNS), 8 Staphylococcus aureus, 2 Metisilin Resistant Staphylococcus aureus (MRSA), 10 E.coli, 6 Pseudomonas aeruginosa, 4 Acinetobacter, 1'er adet Citrobacter, Enterobacter, Moraxella ve pnömokok, 2'şer adet Streptococcus viridans ve enterokok üredi. KNS izolatları kontaminant olarak değerlendirildi. Antibiyogramlar NCCLS (National Comitee for Clinical Laboratory Standarts) önerilerine uygun olarak disk difüzyon yöntemi ile yapıldı. Çalışmamızda düşük bakteriyel izolasyon oranları ve yüksek antibiyotik direnci gözlemledik. Sonuçlarımız bize hemokültür tekniklerinin ve rasyonel antibiyotik politikalarının bir kez daha vurgulanması gereğini gösterdi.

Anahtar Kelimeler: Hemokültür, alt solunum yolu infeksiyonu, antibiyotik direnci


Güneş ŞENOL, Can BİÇMEN, Işın ÖZTUNA. Bacterial agents isolated from hemocultures and their antibiotic resistance in patients with lower respiratory infections. Eurasian J Pulmonol. 2002; 4(4): 449-453


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale