Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
A Rare Cause Of Dyspnea: Bılateral Pleural Effusıons Due To Ovarıan Hyperstımulatıon Syndrome [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2008; 10(2): 136-139

A Rare Cause Of Dyspnea: Bılateral Pleural Effusıons Due To Ovarıan Hyperstımulatıon Syndrome

Neşe Dursunoglu1, Erkan Alataş1, Erhan Uğurlu2, Fatma Evyapan1
11pamukkale University Medical Faculty, Pulmonary Diseases Department, Denizli, Turkey
22pamukkale University Medical Faculty, Gynecology And Obstretric Department, Denizli, Turkey

Ovarian hyperstimulation syndrome (OHSS) is the least prevalent, but the most serious complication of ovulation induction. OHSS is a syndrome in which induction of ovulation results in a wide spectrum of clinical and laboratory symptoms and signs. Although this syndrome is well recognized by obstetricians, as reflected in the gynecologic literature, there is limited information, disseminated among chest physicians. Due to the increased use of therapeutic strategies for infertility, the pulmonary complications of this syndrome should be suspected on clinical grounds and identified early to allow for more appropriate diagnosis and management. We aimed to disscuss OHSS as a rare etiology for pleural effusions by presenting our case.

Keywords: pleural effusion, ovarian hyperstimulation syndrome


Nadir Bir Dispne Nedeni: Over Hiperstimülasyon Sendromuna Bağlı Bilateral Plevral Efüzyon

Neşe Dursunoglu1, Erkan Alataş1, Erhan Uğurlu2, Fatma Evyapan1
1Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Denizli-türkiye
2Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Doğum Anabilim Dalı, Denizli-türkiye

Ovaryan hiperstimülasyon sendromu (OHSS) ovülasyon indüksiyonunun en nadir görülen fakat en ciddi seyreden komplikasyonudur. OHSS, çok farklı klinik ve laboratuvar tabloları ile karşımıza çıkabilir. OHSS kadın doğum kliniklerinde yakından tanınmasına rağmen göğüs hastalıkları klinisyenleri tarafından çok nadir görülmektedir. İnfertilite için her geçen gün daha sık olarak uygulanmaya başlanan yeni tedaviler nedeniyle göğüs hastalıkları klinisyenlerinin bu sendromun pulmoner komplikasyonları hakkında bilgi sahibi olmaları tanı ve tedavi yönünden büyük önem taşımaktadır. Kliniğimizce OHSS tanısıyla Kadın Doğum kliniğinden devralınıp takip edilen bir olguyu sunarak, plevral sıvıların nadir görülen nedenlerinden biri olan OHSS’nu tartışmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: plevral efüzyon, over hiperstimülasyon sendromu,


Neşe Dursunoglu, Erkan Alataş, Erhan Uğurlu, Fatma Evyapan. A Rare Cause Of Dyspnea: Bılateral Pleural Effusıons Due To Ovarıan Hyperstımulatıon Syndrome. Eurasian J Pulmonol. 2008; 10(2): 136-139

Corresponding Author: Neşe Dursunoglu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale