Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
The comparison of acute phase reactants in asthma and COPD [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2003; 5(1): 5-9

The comparison of acute phase reactants in asthma and COPD

Uğur GÖNLÜGÜR1, Ertürk ERDİNÇ1, Münevver ERDİNÇ1
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir

Bronchial asthma and chronic obstructive pulmonary disease (COPD) are common inflammatory diseases of the airways. Bronchial asthma is characterised with eosinophilic inflammation; whereas, neutrophilic inflammation is prominent in patients with COPD. These localized processes may develop some systemic effects. In this study we investigated acute phase reactants as the possible markers of airway inflammation. Acute exacerbation period of asthma and stable state of COPD were preferred to detect the manifest difference in acute phase reaction. Laboratory investigations of C-reactive protein, C3, C4, transferrin, ceruloplasmin, fibrinogen, albumin, globulin levels, erythrocyte sedimentation rate and protein electrophoresis were performed. The parameters of the biochemical tests showed no statistically significant difference between the asthmatic and the COPD patients. We consider that acute phase reactants have limited value in the evaluation of obstructive airway diseases.

Keywords: Bronchial asthma, chronic obstructive pulmonary disease, acute phase reaction.


Bronşiyal astım ve KOAH'da akut faz reaktanlarının karşılaştırılması

Uğur GÖNLÜGÜR1, Ertürk ERDİNÇ1, Münevver ERDİNÇ1
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir

Bronşiyal astım ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) havayollarının en bilinen enşamatuar hastalıklarındandır. Bronşiyal astma eozinofilik enşamasyon ile karakterize iken KOAH olan olgularda nötrofilik enşamasyon ön plandadır. Bu lokalize enşamatuar süreçlerin sistemik bazı yansımaları olabilir. Biz bu çalışmada havayolu enşamasyonunun olası bir belirteci olarak akut faz reaktanlarına baktık. Akut faz reaksiyonundaki olası farklılıkların daha belirgin olabilmesi için astımda atak dönemi KOAH 'da ise stabil dönem tercih edildi. Laboratuar tetkiklerinde C-reaktif protein, C3, C4, transferrin, seruloplazmin, fibrinojen, albümin, globulin düzeyleri, eritrosit çökme hızı ve protein elektroforezine bakıldı. İncelenen biyokimyasal testler içinde tüm parametrelerde astımlı olgularla KOAH 'lı olgular arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu. Biz obstrüktif havayolu hastalıklarında akut faz reaktanlarının sınırlı bir faydası olduğunu düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Bronfliyal astım, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, akut faz reaksiyonu .


Uğur GÖNLÜGÜR, Ertürk ERDİNÇ, Münevver ERDİNÇ. The comparison of acute phase reactants in asthma and COPD. Eurasian J Pulmonol. 2003; 5(1): 5-9


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale