Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Acute tumor lysis syndrome in a small cell lung cancer case [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2005; 7(3): 123-126

Acute tumor lysis syndrome in a small cell lung cancer case

Peri ARBAK1, Cahit BİLGİN1, Öner BALBAY1, Zerrin BİCİK2
1Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, DÜZCE
2Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, DÜZCE

As a result of large tumor burden, acute tumor lysis syndrome (TLS) is most often seen with lymphoproliferative disorders. An uncommon association of solid tumors and TLS also have been reported. We present a patient with metastatic lung carcinoma who developed TLS. A 58- year-old male was hospitalized for a mass in left lower lobe of lung and multiple low attenuation lesions in liver revealed by computed tomography. Liver biopsy specimen revealed metastatic small cell lung carcinoma. Cisplatin (60 mg/m2,day1), Etoposide (120 mg/m2,day 1,2,3) regimen was started. Biochemical parameters of the patient were in normal ranges before chemotherapy, one and two days after chemotherapy. At the seventh day of discharge from the hospital, our patient admitted to emergency department with acute renal insufficiency. Patient was recruited to hemodialysis for TLS. After 3 cycles of hemodialysis biochemical parameters were normalized. Since then etoposide regimen (100 mg/day for 14 days/monthly) was used. After 4 cycles of oral Etoposide regimen symptomatic relief and incomplete response according to chest radiograph were observed. Our case was presented with a later occurence of TLS when compared with the other cases from literature. We concluded that especially in disseminated small cell lung cancer (SCLC), clinicians must be aware of this rare but fatal complication.

Keywords: Small cell lung cancer (SCLC), tumor lysis syndrome (TLS)


Küçük hücreli akciğer kanseri olgusunda tümör lizis sendromu

Peri ARBAK1, Cahit BİLGİN1, Öner BALBAY1, Zerrin BİCİK2
1Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, DÜZCE
2Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, DÜZCE

Akut Tümör Lizis Sendromu (TLS) tümör kitlesi fazla olan lenfoproliferatif hastalıklarla birlikte sık olarak görülür. Solid tümörlerle TLS'unun ilişkisi yaygın olmasa da bildirilmiştir. Biz de az görülen bir örnek olarak metastatik akciğer kanserli hastada gelişen TLS'unu sunduk. Elli sekiz yaşında erkek hasta, bilgisayarlı tomografi incelemesinde sol akciğer alt lobda kitle, çok sayıda hipodens karaciğer lezyonları ile hastaneye yatırıldı. Karaciğer biyopsi örneğinde küçük hücreli akciğer kanseri (KHAK) metastazı tespit edildi. Cisplatin (60mg/gün 1.gün)-Etoposid (120mg/gün 3 gün) tedavisi başlandı. Hastanın biyokimya değerleri kemoterapi öncesi ve sonraki 1. ve 2. günler normaldi. Hasta hastaneden taburcu olduktan sonra 7. günde akut renal yetmezlikle acil servise kabul edildi. TLS tanısı konan hasta hemodiyalizle tedavi edildi. 3 hemodiyaliz sonrası biyokimyasal parametreler normale döndü. Bundan sonra 4 kür oral etoposid ile semptomatik iyileşme ve akciğer filminde kısmi cevap gözlendi. Literatürdeki diğer vakalarla karşılaştırıldığında bizim olgumuzda TLS'unun daha geç ortaya çıktığını gözledik. Klinisyenlerin özellikle yaygın evreli KHAK'nde bu nadir fakat ölümcül komplikasyon nedeniyle dikkatli olmaları gerektiği sonucuna vardık.

Anahtar Kelimeler: Küçük Hücreli Akciğer Kanseri (KHAK), Tümör Lizis Sendromu (TLS)


Peri ARBAK, Cahit BİLGİN, Öner BALBAY, Zerrin BİCİK. Acute tumor lysis syndrome in a small cell lung cancer case. Eurasian J Pulmonol. 2005; 7(3): 123-126

Corresponding Author: Peri ARBAK


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale