Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Raynaud’s Phenomenon and Recurrent Spontaneous Mediastinal Emphysema: One case [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2011; 13(3): 187-190 | DOI: 10.5505/solunum.2011.29290  

Raynaud’s Phenomenon and Recurrent Spontaneous Mediastinal Emphysema: One case

Ahmet Ertuğrul1, Ahmet Gökhan Gündoğdu2, Özkan Çinici3, Atilla Eroğlu3, Sefa Selçuk2, Galip Erdem4
1Maresal Cakmak Military Hospital, Chest Diseases And Tuberculosis Department, Erzurum, Turkey
2Maresal Cakmak Military Hospital, Thoracic Surgery Deparment, Erzurum, Turkey
3Atatürk University, Thoracic Surgery Department, Erzurum, Turkey
4Maresal Cakmak Military Hospital, Pediatrics Deparment, Erzurum, Turkey

Free air in the mediastinum without any trauma is called spontaneous mediastinal emphysema. It is a self limiting benign disease which usually seen in young adults and recurrence is very rare. Altough it has many etiologies, structurial lung diseases, intense physical avtivity and Valsalva maneuver are the most common ones. But Raynaud’s phenomenon and the spontaneous mediastinal emphysema co-occurrence is very rare in the literature. In this article we present a recurrent spontaneous mediastinal emphysema in a 21 years old male patient who has Raynaud’s phenomenon for two years.

Keywords: spontaneous mediastinal emphysema, Raynaud’s phenomenon


Reynaud Fenomeni ile Tekrarlayan Spontan Mediastinal Amfizem Birlikteliği: Bir olgu nedeniyle

Ahmet Ertuğrul1, Ahmet Gökhan Gündoğdu2, Özkan Çinici3, Atilla Eroğlu3, Sefa Selçuk2, Galip Erdem4
1Mareşal Çakmak Asker Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Ve Tüberküloz Kliniği, Erzurum, Türkiye
2Mareşal Çakmak Asker Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Erzurum, Türkiye
3Atatürk Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Erzurum, Türkiye
4Mareşal Çakmak Asker Hastanesi, Çocuk Hastalıkları Kliniği, Erzurum, Türkiye

Spontan mediastinal amfizem, mediasten içinde travma dışı nedenlerle hava olması durumudur. Daha çok genç erişkinlerde görülen, rekürrensi nadir olan ve kendi kendini sınırlayan benign bir hastalıktır. Yapısal akciğer hastalıkları, yoğun fiziksel aktivite ve Valsalva manevrası başta olmak üzere birçok etiyolojik faktör neden olabilmektedir. Ancak literatürde Reynaud fenomeni ve spontan mediastinal amfizem birlikteliği nadirdir. Bu yazımızda, 2 yıldır Reynaud fenomeni nedeni ile takip edilen 21 yaşındaki bir erkek hastada tekrar eden spontan mediastinal amfizem olgusunu sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: spontan mediastinal amfizem, Reynaud fenomeni


Ahmet Ertuğrul, Ahmet Gökhan Gündoğdu, Özkan Çinici, Atilla Eroğlu, Sefa Selçuk, Galip Erdem. Raynaud’s Phenomenon and Recurrent Spontaneous Mediastinal Emphysema: One case. Eurasian J Pulmonol. 2011; 13(3): 187-190

Corresponding Author: Ahmet Ertuğrul, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale