Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
A case of Wegener's Granulomatosis with Hydropneumothorax [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2012; 14(1): 47-50 | DOI: 10.5505/solunum.2012.29291  

A case of Wegener's Granulomatosis with Hydropneumothorax

Seyfettin Gümüş1, Ömer Deniz1, Bülent Karaman2, Ergün Uçar1, İsmail Şimşek3, Ergun Tozkoparan1, Metin Özkan1, Hayati Bilgiç1
1Gulhane Military Medical Academy, Department Of Pulmonary Medicine, Ankara
2Gulhane Military Medical Academy, Department Of Radiology, Ankara
3Gulhane Military Medical Academy, Department Of Rheumatology, Ankara

Wegener's granulomatosis (WG) is a systemic vasculitis characterized by granulomas involving mainly paranasal sinuses, upper airways, lungs and kidneys. Solid nodule(s) or mass(es) or caviti(es) might be seen radiologically. Several disases such as lung abscess, lung cancer and pulmonary tuberculosis may be observed in the differential diagnosis of WG. Very rarely, opening of the cavity(ies) or necrotic material into the pleural space may lead to pneumothorax or hydropneumothorax. Since there have been few WG cases with hydropneumothorax in the literature, we have found it appropriate to present a case of WG with hydropneumothorax
healed without any surgical intervention.

Keywords: Wegener's granulomatosis, hydropneumothorax


Hidropnömotoraksın Eşlik Ettiği Bir Wegener Granülomatozisi Olgusu

Seyfettin Gümüş1, Ömer Deniz1, Bülent Karaman2, Ergün Uçar1, İsmail Şimşek3, Ergun Tozkoparan1, Metin Özkan1, Hayati Bilgiç1
1Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Göğüs Hastalıkları Ve Tüberküloz Anabilim Dalı, Ankara
2Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara
3Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Romatoloji Bilim Dalı, Ankara

Wegener granülomatozisi (WG) başlıca paranazal sinüsleri, üst solunum yollarını, akciğerleri ve böbreği tutan granülomlarla karakterize, sistemik bir vaskülittir. Radyolojik olarak akciğerlerde solid nodül(ler), kitle(ler) ya da kaviteler gözlenebilir. WG’nin ayırıcı tanısında, benzer radyolojik özellik gösteren akciğer absesi, akciğer kanseri ve akciğer tüberkülozu gibi birçok hastalık vardır. Çok nadiren de kaviter lezyonların ya da nekrotik materyalin plevral boşluğa açılması pnömotoraks ya da hidropnömotoraksa yol açabilir. Literatürde az sayıda hidropnömotoraksa yol açmış WG olgusu olması nedeniyle, hastalığın seyri sırasında hidropnömotoraks gelişen ve cerrahi tedavi olmaksızın iyileşen bir WG olgusunu sunmayı uygun bulduk.

Anahtar Kelimeler: Wegener granülomatozisi, hidropnömotoraks


Seyfettin Gümüş, Ömer Deniz, Bülent Karaman, Ergün Uçar, İsmail Şimşek, Ergun Tozkoparan, Metin Özkan, Hayati Bilgiç. A case of Wegener's Granulomatosis with Hydropneumothorax. Eurasian J Pulmonol. 2012; 14(1): 47-50

Corresponding Author: Seyfettin Gümüş, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale