Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
A Tracheopathia Osteoplastica Case Simulating Asthma [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2009; 11(2): 88-90

A Tracheopathia Osteoplastica Case Simulating Asthma

Aydın Yılmaz1, Pınar Ergün1, Yurdanur Erdoğan1, Ülkü Yılmaz Turay1, Çiğdem Biber1, Bülent Çiftçi1, Ezgi Hacıkamiloğlu1, Yetkin Ağaçkıran2
1Ataturk Chest Disease And Chest Surgery Education And Training Hospital, Department Of Pulmonology, Ankara
2Ataturk Chest Disease And Chest Surgery Education And Training Hospital, Department Of Pathology, Ankara

Tracheopathia osteoplastica (TO) is characterized by variable numbers of irregular, bony and cartilaginous excrescences of the tracheal and main bronchus mucosa, covered by normal epithelium. The disease is usually asymptomatic. A 42-year old woman suffering from asthma like symptoms underwent bronchoscopic evaluation, as her thorax CT revealed calcification and irregular contours in the tracheal wall. Histopathological examination of the biopsy specimens revealed TO. This rarely seen case which mimics asthma is presented with the review of the literature.

Keywords: tracheopathia osteoplastica, asthma


Astımı Taklit Eden Trakeopatia Osteoplastika Olgusu

Aydın Yılmaz1, Pınar Ergün1, Yurdanur Erdoğan1, Ülkü Yılmaz Turay1, Çiğdem Biber1, Bülent Çiftçi1, Ezgi Hacıkamiloğlu1, Yetkin Ağaçkıran2
1Atatürk Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Ankara
2Atatürk Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü, Ankara

Trakeopatia osteoplastika (TO), trakea ve ana bronş mukozasında normal epitelle kaplı, değişik sayıda irregüler kemiksi ve kıkırdak benzeri nodüller ile karakterize, nadir görülen bir hastalıktır. Genellikle asemptomatik seyreder. Astım benzeri yakınmaları olan 42 yaşındaki kadın hasta, toraks bilgisayarlı tomografide (BT) izlenen trakeal kalsifikasyon ve kontur düzensizliği nedeniyle bronkoskopik incelemeye alındı. Hava yollarında izlenen lezyonlardan alınan biyopsi örneklerinin histopatolojik incelemesi ile TO tanısı alan olgumuz, nadir görülmesi ve astımı taklit etmesi nedeniyle, literatür incelenerek sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: trakeopatia osteoplastika, astım


Aydın Yılmaz, Pınar Ergün, Yurdanur Erdoğan, Ülkü Yılmaz Turay, Çiğdem Biber, Bülent Çiftçi, Ezgi Hacıkamiloğlu, Yetkin Ağaçkıran. A Tracheopathia Osteoplastica Case Simulating Asthma. Eurasian J Pulmonol. 2009; 11(2): 88-90

Corresponding Author: Aydın Yılmaz, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale