Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
The analysis of the factors affecting survival in advanced non small cell lung cancer patients [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2006; 8(1): 14-17

The analysis of the factors affecting survival in advanced non small cell lung cancer patients

Nuray BAYRAK ERDAL1, Taha Tahir BEKÇİ1, Nejat ALTINTAŞ1, Atalay SURARDAMAR2, Tuncer ŞENOL1
1SSK Süreyyapaşa Göğüs Kalp ve Damar Hastalıkları Hastanesi, İstanbul
2Haydarpaşa Numune Eğitim Hastanesi, İstanbul

Lung cancer as a leading cause of cancer related death on the world saves its great importance. Most of the lung cancers are usually non-small cell lung cancer (NSCLC) and nearly almost all of them are presented in unresectable stage. In our study, we assessed the factors which affect the survival in advanced NSCLC. We studied 258 cases (251 male, 7 female) who were treated in our clinic between 1997-2000 years. The mean age was 56.610.7 ranging between 27-84, and median survival was 7.96.6 month. In our statistical analysis, we found that performance status of the patients, chemotherapy response, radiotherapy and second line chemotherapy affected the survival significantly.

Keywords: NSCLC, local advanced, metastatic, survival analysis


İleri evre küçük hücreli dışı akciğer kanserinde sağ kalımı etkileyen faktörlerin analizi

Nuray BAYRAK ERDAL1, Taha Tahir BEKÇİ1, Nejat ALTINTAŞ1, Atalay SURARDAMAR2, Tuncer ŞENOL1
1SSK Süreyyapaşa Göğüs Kalp ve Damar Hastalıkları Hastanesi, İstanbul
2Haydarpaşa Numune Eğitim Hastanesi, İstanbul

Dünyada kansere bağlı ölümlerin başta gelen nedeni olan akciğer kanseri önemini korumaktadır. Akciğer kanserinin büyük kısmını küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK) oluşturmakta, bunun da büyük bir kısmı opere edilemeyecek kadar ileri evrede tesbit edilmektedir. Çalışmamızda, ileri evre KHDAK olgularında sağ kalımı etkileyen faktörleri değerlendirdik. Merkezimizde, 1997 ile 2000 yılları arasında tedavi gören 251'i erkek 7'si bayan KHDAK'lı olguyu retrospektif olarak değerlendirdik. Olgular 27 ile 84 yaş arasında olup yaş ortalaması 56.6 ± 10.7 idi. Çalışmamızda ortalama yaşam süresini 7.9 ± 6.6 ay olarak tesbit ettik. Yaptığımız istatistiksel değerlendirmede hastaların performans statusunun(PS), kemoterapi(KT) cevabının, radyoterapi(RT) uygulanmasının ve second line kemoterapinin sağ kalımı anlamlı etkilediğini tespit ettik.

Anahtar Kelimeler: KHDAK, lokal ileri, metastatik, sağ kalım analizi


Nuray BAYRAK ERDAL, Taha Tahir BEKÇİ, Nejat ALTINTAŞ, Atalay SURARDAMAR, Tuncer ŞENOL. The analysis of the factors affecting survival in advanced non small cell lung cancer patients. Eurasian J Pulmonol. 2006; 8(1): 14-17


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale