Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Radiological stage in lacrimal gland sarcoidosis [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2003; 5(2): 68-72

Radiological stage in lacrimal gland sarcoidosis

Halil YANARDAĞ1, Erkan DERVİŞOĞLU1, Tuncer KARAYEL1, Sabriye DEMİRCİ1
İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul

Sarcoidosis is a systemic granulomatous disease of unknown etiology involving any tissue of the body including ocular and orbital structures. The aim of this study is to investigate the frequency of lacrimal gland involvement and evaluate the initial radiological stage of disease among the sarcoidosis patients diagnosed and followed-up in our clinic. We retrospectively reviewed the medical records of 512 patients with sarcoidosis followed-up at Cerrahpafla Faculty of Medicine, Internal Medicine-Respiratory Disease Department between 1996-2001. 9 of 512 patients ( 1.75%) showed lacrimal gland involvement. 5 of these 9 patients (55.5%) were at radiological stage 0. We conclude that normal chest x-ray is seen in 5-10% of the patients with sarcoidosis frequently with extrathoracic disease especially involving the lacrimal glands.

Keywords: sarcoidosis, lacrimal gland


Lakrimal gland sarkoidozunda radyolojik evre

Halil YANARDAĞ1, Erkan DERVİŞOĞLU1, Tuncer KARAYEL1, Sabriye DEMİRCİ1
İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul

Sarkoidoz, nedeni bilinmeyen gözü ve orbital yapıları da kapsayacak şekilde vücudun herhangi bir dokusunu etkileyebilen sistemik granulomatöz bir hastalıktır. Bu çalışmanın amacı; kliniğimizce tanısı konulan ve takip edilen sarkoidoz hastalarında lakrimal gland tutulumu oranını tespit etmek ve bu hastalarda sarkoidozun tanı anındaki radyolojik evresini belirlemekti.1966- 2001 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Dahiliye Akciğer Biriminde takip edilen 512 sarkoidoz hastasının dosyası geriye dönük olarak incelendi.512 hastanın 9'unda ( %1,75 ) sarkoidoza bağlı lakrimal gland tutulumu tespit edildi. Bu dokuz hastanın beşi ( % 55,5) tanı anında Evre 0'dı. Sarkoidoz hastalarında normal akciğer grafisine ancak % 5-10 oranında rastlanılabilir, bunlar da sarkoidozun ekstratorasik bulguları özellikle de lakrimal gland tutulumu ile seyreden hastalardır.

Anahtar Kelimeler: sarkoidoz, lakrimal gland.


Halil YANARDAĞ, Erkan DERVİŞOĞLU, Tuncer KARAYEL, Sabriye DEMİRCİ. Radiological stage in lacrimal gland sarcoidosis. Eurasian J Pulmonol. 2003; 5(2): 68-72


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale