Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
The role and the significance of ultrasonography in determining the characteristic features of pleural effusions [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2002; 4(4): 431-436

The role and the significance of ultrasonography in determining the characteristic features of pleural effusions

Hidayet DOĞAN1, Önder ÖZTÜRK1, Nalan ADIGÜZEL1, Hakan SOLAK1, Özlen TÜMER1, Melahat KURUTEPE1
Heybeliada Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Heybeliada/ İstanbul

Although pleural effusion is usually seen with pulmonary diseases, sometimes it can associate extrapulmonary or systemic disorders. Pleural fluid obtained by thoracentesis is examined by biochemical, cytological and bacteriological tests in order to diagnose the underlying disease. The first step in the evaluation of pleural fluid is to find out whether it is transudate or exudate. Although Light’s criteria is used in this differentiation, new procedures or laboratory tests have also been proposed. Real – time ultrasonography is widely used in determining the presence and location of fluid in the pleural space, when it is not easily detected on plain chest radiographs. In our study we evaluated the role of ultrasonography in the differentiation of pleural effusions as transudate or exudate on 45 patients prospectively, by comparing the ultrasonographic examination results with biochemical tests of pleural effusions using Light’s criteria.

Keywords: Pleural effusions, ultrasonography.


Plevra efüzyonlarının karakteristik özelliklerinin belirlenmesinde ultrasonografinin yeri ve önemi

Hidayet DOĞAN1, Önder ÖZTÜRK1, Nalan ADIGÜZEL1, Hakan SOLAK1, Özlen TÜMER1, Melahat KURUTEPE1
Heybeliada Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Heybeliada/ İstanbul

Plevra sıvısı genellikle, göğüs içi bir hastalığın bulgusu olmasına rağmen, plevra sıvısı ile birlikte olan hastalıkların tanısının konmasında, torosentez ile alınan bazen göğüs dışı veya sistemik hastalıklarda da saptanabilen önemli bir bulgudur. Sıvının biyokimyasal, mikrobiyolojik ve sitolojik incelemeleri ile önemli bilgiler elde edilir. Plevral sıvıların tanısındaki ilk basamak, sıvıyı transüda veya eksüda olarak sınışamaktır. Günümüzde bu ayrımı yapabilmek için Light kriterleri kullanılıyor olmasına rağmen sağlıklı bir ayırıcı tanının yapılabilmesi için yeni yöntemler, parametreler üzerinde de çalışılmaktadır. Direkt göğüs radyografisinde tanısal zorluklara neden olan patolojilerde ayırıcı tanıda real-time ultrasonografi yaygın olarak kullanılmaktadır. Biz bu çalışmamızda, plevral sıvısı olan ve natürü biyokimyasal olarak belirlenen 45 olguda ultrasonografinin plevral sıvının özelliklerini belirlemedeki rolünü prospektif olarak değerlendirdik.

Anahtar Kelimeler: Plevra sıvısı, ultrasonografi.


Hidayet DOĞAN, Önder ÖZTÜRK, Nalan ADIGÜZEL, Hakan SOLAK, Özlen TÜMER, Melahat KURUTEPE. The role and the significance of ultrasonography in determining the characteristic features of pleural effusions. Eurasian J Pulmonol. 2002; 4(4): 431-436


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale