Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Smoking Habits of University Students and Level of Their Knowledge About The Topic [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2010; 12(1): 1-6

Smoking Habits of University Students and Level of Their Knowledge About The Topic

Evrim Eylem Akpınar1, Serdar Akpınar2, Meral Gülhan1
1Ufuk University, Faculty Of Medicine, Department Of Chest Diseases, Ankara
2Atatürk Chest Diseases and Chest Surgery Center, Ankara

Aim: Smoking is the most important preventable cause of death in the world. One third of the smokers start smoking before the age of 13 and 90% start before the age of 20. Therefore, cigarette companies systematically target young people. The aim of this study is to determine the level of knowledge of university students and to evaluate their attitude about smoking.
Material and methods: Three hundred twenty four students from faculty of medicine (MF), faculty of law (LF) and nursing school (NS) of Ufuk University were included in the study. A questionnaire prepared by Youth Tobacco Survey Collaborative Group and named “Global Youth Tobacco Survey” (GYTS) was performed after adding some questions about use of nargile (water-pipe).
Results: Thirty eight percent of the students were current smokers. The smoking rate was highest in LF and lowest in MF (p<0.05). The learning rate of the damage smoking can cause was highest among MF students (p<0.001). Smoking and water-pipe use were more prevelant among males (p<0.05, p,0.001). Most of the smokers (%79) had started smoking before university. Smoking rate was higher among LF students and friends of males (p<0.001). Among the students,15.4% was smoking both cigarette and water-pipe, 12.7% only water-pipe. While, 92.9% of students had known that smoking was harmfull, only 72.2% of them was aware of the damage water-pipe can cause. Two hundred eighty five students (85%) indicated that passive-smoking was harmfull and 76.2% of them supported prohibition of smoking. Although, 62% of 99 current smokers wanted to stop smoking, 59% of them did not take any help or advice.
Conclusion: Seventy nine percent of the students who were included in the study started smoking before university. This result showed once again that efforts to prevent smoking should start at early ages. Because of the low level of knowledge, the damages of water-pipe should be emphasized. Since most of the young people who are current smokers want to stop smoking, supportive preventions must be arranged.

Keywords: questionnaire, smoking, university student


Üniversite Öğrencilerinin Tütün Kullanımı ve Konu ile İlgili Bilgi Düzeyleri

Evrim Eylem Akpınar1, Serdar Akpınar2, Meral Gülhan1
1Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara
2Atatürk Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Ankara

Amaç: Tütün kullanımı, dünyadaki en önemli önlenebilir ölüm nedenidir. Sigara içenlerin 1/3’ü 13 yaflından, %90’ı ise 20 yaflından önce sigaraya başlar. Bu nedenle sigara firmaları sistemli biçimde çocuklara ve gençlere yönelmektedir. Bu çalışmanın amacı, sigara firmalarının hedefleri içinde olan üniversite öğrencilerinin tütün kullanımı ile ilgili bilgi düzeyini ölçmek ve gençlerin tütün kullanımı ile ilgili tutumunu değerlendirmektir.
Gereç ve yöntem: Çalışmaya Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi (TF), Hukuk Fakültesi (HF) ve Hemşirelik Yüksek Okulu (HYO) öğrencileri arasından gönüllü olan 324 genç alındı. The Global Youth Tobacco Survey Collaborative Group tarafından hazırlanan “Global Youth Tobacco Survey” (GYTS) adlı ankete nargile kullanımı ile ilgili sorular eklenip, üniversite etik kurulu onayıyla öğrencilere uygulandı.
Bulgular: Öğrencilerin %38’i halen sigara içmekteydi. Sigara içme oranı en yüksek HF, en düşük TF öğrencilerinde bulundu (p<0.05). Sigaranın zararlarıyla ilgili ders alma oranı TF’de en yüksekti (p<0.001). Erkek öğrencilerde sigara ve nargile içme oranı kız öğrencilere göre daha yüksekti (p<0.05, p<0.001). Sigara içenlerin çoğu (%79) sigaraya üniversiteden önce bafllamıfltı. Hukuk fakültesindeki öğrencilerde ve erkek öğrencilerin arkadafllarında sigara içme oranı daha yüksek bulundu (p<0.001). Yüzde 15.4’ü hem sigara hem nargile içerken, %12.7’si sadece nargile içiyordu. Üç yüz bir öğrenci (%92.9) sigaranın, 234 öğrenci (%72.2) nargilenin zararlı olduğunu biliyordu. İki yüz seksen beş öğrenci (%85) pasif içiciliğin zararlı olduğunu belirtti. Öğrencilerin %76.2’si kapalı alanlarda sigara içme yasağını destekliyordu. Halen sigara içmekte olan 99 öğrencinin %62’si sigarayı hemen bırakmak istiyordu, ancak %59’u sigarayı bırakmaları için yardım veya tavsiye almamıştı.
Sonuç: Çalıflmamızda, öğrencilerin %79’unun üniversite öncesi sigaraya başlaması, önlemlerin küçük yaşlarda alınması gerektiğini bir kez daha göstermiştir. Bu eğitim sırasında, özellikle bilgi düzeyi daha düşük olduğu için, nargilenin zararlarının da vurgulanması gerekmektedir. Sigaraya başlamış olan gençlerin çoğu sigarayı bırakmak istemektedir. Bu konuda yeterli desteğin verilmesi için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: anket, tütün, üniversite öğrencisi


Evrim Eylem Akpınar, Serdar Akpınar, Meral Gülhan. Smoking Habits of University Students and Level of Their Knowledge About The Topic. Eurasian J Pulmonol. 2010; 12(1): 1-6

Corresponding Author: Evrim Eylem Akpınar, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale