Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Bronchodilator effect of ipratropium bromide delivered via metered dose inhaler or nebulizer in stabil COPD patients [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2001; 3(3): 96-100

Bronchodilator effect of ipratropium bromide delivered via metered dose inhaler or nebulizer in stabil COPD patients

Mehmet POLATLI, Orhan ÇİLDAĞ, Murat ÇAM
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, AYDIN

In COPD, anticholinergic drugs are preferable when the patients have continuing symptoms and these agents are available in nebulized solution (NS) and metered dose inhaler (MDI) forms. In this study, we aimed to compare the bronchodilator effect of MDI and NS of ipratropium bromide (IB) in stabil COPD patients. Twenty-four stabil COPD patients (mean age 61.83±7.78 years and 46.75±17.08 pack-years smoking history) were included to study. After baseline pulmonary function test (PFT) was performed, spirometric tests were repeated after 15 and 120 minutes and then 4 hours following medication ie. First day placebo, the second day with 40 mcg IB MDI and the third day with NS of 250 mcg IB was inhaled for testing reversibility. The significance of FEV1 change from baseline continued for 4 hours in both delivery methods (p<0.01). FEV1 change from baseline after MDI inhalation was found to be 17.82±13.57 % at 15 minutes, 25.52±16.01 % at 2nd hour and 14.03±11.97 % at 4th hour whereas that was for NS as 25.11±22.39% after 15 minutes, and 26.74±18.89% at 2th hour, and 17,96±16,49% at 4th (p<0.01). FEV1 improvement was not different between the delivery methods (p>0.05). We conclude that, although ipratropium bromide elicit significant pulmonary function improvement in stabil COPD patients, the MDI and NS delivery methods have similar bronchodilator effects.

Keywords: COPD, bronchodilator therapy, metered dose inhaler, nebulizer


Stabil KOAH'lı hastalarda ölçülü doz inhaler veya nebülizer yolla verilen İpratropyum Bromür'ün bronkodilatör etkinliği

Mehmet POLATLI, Orhan ÇİLDAĞ, Murat ÇAM
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, AYDIN

Kronik obstrüktif akciğer hastalığında (KOAH) semptomların sürekli olduğu durumlarda antikolinerjikler öncelikle tercih edilen ilaçlardır ve ölçülü doz inhaler (ÖDİ) veya nebülizer solüsyon (NS) formunda uygulanırlar. Bu çalışmada biz, stabil KOAH'lı hastalardaki ÖDİ ve NS formundaki ipratropyum bromür'ün bronkodilatör etkisini karşılaştırmayı amaçladık. Çalışmaya 61.83±7.78 yaş, 46.75±17.08 paket yıl sigara öyküsü olan 24 stabil KOAH'lı hasta alındı. Olguların önce bazal solunum fonksiyon testleri (SFT) yapıldıktan sonra 1. gün ilaçsız, 2. gün ipratropyum bromür inhaler (40 mcg) ve 3. gün ipratropyum bromür (250 mcg) inhalasyon solüsyonu verildikten sonraki 15. dakikada, 2. ve 4. saatlerde SFT'leri tekrarlandı. Bazal değere göre ÖDİ ile FEV1'de meydana gelen artış 15. dakikada %17.82±13.57, 2. saatte %25.52±16.01 ve 4. saatte %14.03±11.97 iken, NS ile 15. dakikada %25.11±22.39, 2. saatte %26.74±18.89 ve 4.saatte %17.96±16.49 olarak bulundu (p<0.01). İnhaler ve nebülizer formlar karşilaştırıldığında aralarında anlamlı bir fark yoktu (p>0.05). Sonuç olarak, ipratropyum bromür stabil KOAH'da solunum fonksiyonlarında anlamlı artış sağlamaktadır. ÖDİ veya NS formlarının bronkodilatör etkinlik açısından benzer oldukları düşünülmüştür.

Anahtar Kelimeler: KOAH, bronkodilatör tedavi, ölçülü doz inhaler, nebülizer


Mehmet POLATLI, Orhan ÇİLDAĞ, Murat ÇAM. Bronchodilator effect of ipratropium bromide delivered via metered dose inhaler or nebulizer in stabil COPD patients. Eurasian J Pulmonol. 2001; 3(3): 96-100

Corresponding Author: Mehmet POLATLI


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale