Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Respiratory bronchiolitis associated with interstitial lung disease: Case report [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2008; 10(1): 62-66

Respiratory bronchiolitis associated with interstitial lung disease: Case report

Oğuzhan Okutan, Tayfun Çalişkan, Zafer Kartaloğlu, Erkan Bozkanat, Ahmet İlvan
Gata Haydarpasa Training Hospital Department Of Pulmonary Medicine

Respiratory bronchiolitis associated with interstitial lung disease (RB-ILD) is a recently described clinicopathological entity that occurs almost exclusively in current heavy cigarette smokers. RB-ILD characterized histologically by bronchiolocentric accumulation of pigmented alveolar macrophages and fibrotic or cellular inflammatory changes of pulmonary interstitium. Patients with RB-ILD commonly present with productive/nonproductive cough and dyspnea, fever, sweat and chest tightness. Auscultation of the lungs reveals inspiratory crackles in about half of patients. Haemoptysis is uncommonly a symptom in a patient with RB-ILD.
The patient was a 21 year old man, who was admitted to the hospital for hemoptysis, productive cough, moderate dyspnea, sputum expectoration, weight loss and peripheral cyanosis. He neither had a relevant medical history before, nor a family history of respiratory system illness. He had 2 pack-year smoking history. Auscultation of the lungs revealed bilateral infrascapular crackles. Arterial blood gases on room air showed PaO2 48 mmHg, PaCO2 37 mmHg and SpO2 70%. Pulmonary function results showed restrictive pattern. High-resolution computed tomography (HRCT) scan findings in our case are centrilobular nodules, ground glass opacities at both lung, minimal effusion and pleural thickening at the right major fissure, thickening of peribronchovascular walls and atelectatic band formations at middle lobe of right lung in the paracardiac area. Histopathological examination of the specimens taken by open lung biopsy was compatible with RP-ILD. Clinical and radiological findings of the patient improved spontaneously after smoking cessation and did not need corticosteroid.

Keywords: HRCT, interstitial lung diseases, respiratory bronchiolitis associated with interstitial lung disease, smoking


Respiratuar bronşiyolite bağlı interstisyel akciğer hastalığı

Oğuzhan Okutan, Tayfun Çalişkan, Zafer Kartaloğlu, Erkan Bozkanat, Ahmet İlvan
Gata Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul

Respiratuar bronşiyolite bağlı interstisyel akciğer hastalığı (RB-ILD) yakın dönemde tanımlanmış, yoğun sigara içimi ile ilişkili bir klinik tablodur. RB-ILD özellikle sigara içicilerinde görülen histotolojik olarak pigmente alveolar maktrofajların bronkosentrik birikimi ile interstisyumun fibrotik veya hücresel inflamatuar değişiklikleri ile karakterizedir. Hastalar genellikle kuru/balgamlı öksürük, nefes darlığı, ateş, terleme ve göğüste sıkışma hissi ile doktora başvururlar. Dinlemekle olguların yarsında inspiratuar ral duyulur. Hemoptizi sık görülen bir semptom değildir.
Olgumuz 21 yaşında erkek olup, hemoptizi, balgamlı öksürük, nefes darlığı, kilo kaybı ve ellerde morarma şikayeti ile kliniğimize geldi. Öz ve soy geçmişinde bir özellik tanımlamıyordu. İki paket-yıl sigara hikayesi olan hastanın dinlemekle her iki akciğer skapula altında ral duyuldu. Arterial kan gazı PaO2 48 mmHg, PaCO2 37 mmHg ve SpO2 %70 saptandı. Solunum fonksiyon testlerinde restriktif patern saptandı. Toraks yüksek çözünürlüklü bilgisayarlı tomografisinde sentrilobüler nodüller, her iki akciğerde buzlu cam manzarası, minimal plevral sıvı, sağ majör fissürde plevral kalınlaşma, sağ orta lobda peribronkovasküler kalınlaşma ve atelektazik bant formasyonu gözlendi. Açık akciğer biyopsisi ile alınan materyalin histopatolojik inceleme sonucunda bulgular RP-ILD ile uyumlu bulundu.
RB-ILD tanısı konulan hastanın klinik ve radyolojik bulguları sigaranın kesilmesi ile kendiliğinden kayboldu, ek olarak steroid tedavisine ihtiyaç duyulmadı.

Anahtar Kelimeler: interstisyel akciğer hastalığı, respiratuar bronşiyolite bağlı interstisyel akciğer hastalığı, sigara içimi, toraks YÇBT


Oğuzhan Okutan, Tayfun Çalişkan, Zafer Kartaloğlu, Erkan Bozkanat, Ahmet İlvan. Respiratory bronchiolitis associated with interstitial lung disease: Case report. Eurasian J Pulmonol. 2008; 10(1): 62-66

Corresponding Author: Oğuzhan Okutan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale