Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
What is the Meaning of Aerobic and Anaerobic Capacity? [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2012; 14(1): 1-8

What is the Meaning of Aerobic and Anaerobic Capacity?

Safinaz A. Yıldız
İstanbul University, İstanbul Faculty Of Medicine, Department Of Sports Medicine, İstanbul, Turkey

Aerobic capacity is an index of the adaptive ability of large striated muscles to work by using energy from aerobic metabolism. Aerobic power is the value of aerobic capacity per unit time. Maximal oxygen consumption (VO2max) is the value of the highest oxygen volume of skeletal muscles tested during gradually increasing exercises. VO2max is a good indicator of aerobic capacity also indicating integration of physiological, pulmonary, cardiovascular and neuromuscular functions. Anaerobic threshold and VO2max values are important in evaluating person's aerobic condition as well as for organizing training programs and writing clinical exercise prescriptions for athletes/patients. Anaerobic capacity is a measure of the capacity of muscles to adapt work in short duration, to maximal and supra maximal physical activities. Anaerobic power is the value of anaerobic capacity per unit time. It is important to assess physiologically the fast sprint-like activities and anaerobic power sports in order to evaluate anaerobic performance in sports such as weight lifting, discus throwing, 100-meter sprint running, basketball and soccer.

Keywords: Aerobic capacity, anaerobic capacity, energy systemsexercise, sports


Aerobik ve Anaerobik Kapasitenin Anlamı Nedir?

Safinaz A. Yıldız
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Spor Hekimliği Ad, İstanbul

Aerobik kapasite, büyük çizgili kas gruplarının, aerobik metabolizmayla elde edilen enerjiyi kullanarak, işe adapte olabilme kapasitesidir. Aerobik kapasitenin birim zamandaki değerine aerobik güç denir. Tedricen artan egzersiz testi sırasında iskelet kaslarının kullandığı en yüksek oksijen hacim değeri, maksimum oksijen hacmi (VO2max) olarak tanımlanır. VO2max aerobik kapasitenin iyi bir göstergesidir ve fizyolojik olarak, pulmoner, kardiyovasküler ve nöromüsküler fonksiyonların bütünleşmesinin bir göstergesi olarak kabul edilir. Anaerobik eşik değer ve VO2max değerleri kişinin aerobik kondisyonunun değerlendirilmesi, aynı zamanda sporcularda antrenman programlarının düzenlenmesi ve klinikte egzersiz reçetesi yazılmasında egzersiz yoğunluğunun saptanması için önemlidir. Anaerobik kapasite, çok kısa süreli, maksimal ve supramaksimal fiziksel aktivitelerde kasların işe adapte olabilme kapasitesidir. Anaerobik kapasitenin birim zamandaki değerine anaerobik güç denir. Ağırlık kaldırmak, halter, disk atmak, 100 m hız koşusu, basketbol ve futbol gibi oyunlarda hızlı çıkışlar gibi aktiviteler ile sporlarda anaerobik gücü değerlendirmek, anaerobik performansın değerlendirmesi için önemlidir.

Anahtar Kelimeler: aerobik kapasite, anaerobik kapasite, enerji sistemleri, egzersiz, spor


Safinaz A. Yıldız. What is the Meaning of Aerobic and Anaerobic Capacity?. Eurasian J Pulmonol. 2012; 14(1): 1-8

Corresponding Author: Safinaz A. Yıldız, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale