Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Respiratory symptoms, pulmonary function test results and acetyl cholinesterase levels in persons selling agricultural drug [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2001; 3(4): 272-275

Respiratory symptoms, pulmonary function test results and acetyl cholinesterase levels in persons selling agricultural drug

Sibel ÖZKURT, Remzi ALTIN, Murat HACIOĞLU, Yaşar ENLİ, Diler ASLAN, Fatma FİŞEKCİ
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Denizli

This study was carried out to bring out the effect of chronic exposure to pesticide in lungs. Total 21 cases, female (4.8%) and 20 males (95.2%), in 13 employment places selling agricultural drug and 10 healthy cases who did not expose to pesticide were included in the study. Respiratory symptoms were evaluated as based on the questionnaire form and pulmonary function test (PFT) was carried out on the cases. The mean age of cases was 36.86±15.22 (16- 66) years and 52.4% of them have been working less than 5 years in those places. 13 persons (61.9%) in the study group and 7 (70%) in the control were smoking. Sputum in 28.6%, wheezing in 28.6%, cough in 14.3% and dyspnea in 9.55% of cases were deteced in the study group. The parameters of respiratory function test in the study group were within normal limits, but values of FVC, FVC % and FEV1 % were statistically significant lower than that in the control (p<0.05, p<0.01 and p<0.05, respectively). Also, serum acetyl cholinesterase activity (ACA) were evaluated to observe the clinical effect of pesticide exposure in the cases. ACA was within in normal limits in all the cases but one, and it wasn’t determined and significant relation between the activities and symptoms and PFT parameters. In conclusion, it was thought that chronic exposure to pesticide may affect the respiratory system in the ratio that may cause to changes on symptoms and PFT parameters but has no any effect ACA. And our opinion is that to obtain further results, the study should be carried out in larger groups.

Keywords: Pesticides, lung, pulmonary function test, acetyl cholinesterase activity.


Tarım ilacı satışı yapanlarda solunumsal semptomlar, solunum fonksiyon testi sonuçları ve asetil kolinesteraz düzeyleri

Sibel ÖZKURT, Remzi ALTIN, Murat HACIOĞLU, Yaşar ENLİ, Diler ASLAN, Fatma FİŞEKCİ
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Denizli

Kronik olarak pestisidlere maruz kalmanın akciğerlerdeki etkisini ortaya koymak amacıyla bu çalışma yapıldı. Tarım ilacı satışı yapan 13 işyerinde çalışmakta olan biri kadın (%4.8) 20'si erkek (%95.2) toplam 21 olgu, kontrol grubu olarak pestisid maruziyeti olmayan 10 sağlıklı olgu çalışmaya alındı. Anket formu ile solunumsal semptomlar sorgulandı ve olgulara solunum fonksiyon testi (SFT) yapıldı. Olguların yaş ortalaması 36.86±15.22 yıl (16-66) idi. Olguların %52.4'ü 5 yıldan daha az süreyle işyerinde çalışmaktaydı. Sigara içenler çalışma grubunda 13 kişi (%61.9), kontrol grubunda 7 kişi (%70) idi. Altı olguda (%28.6) balgam, yine aynı oranda hırıltılı solunum tespit edildi. Öksürük %14.3, dispne %9.5 oranındaydı. Çalışma grubunda solunum fonksiyon testi parametreleri normal sınırlarda olmakla birlikte kontrol grubuyla kıyaslandığında FVC, FVC % ve FEV1 %'si açısından istatistiksel olarak anlamlı düşmeler olduğu görüldü (sırasıyla p<0.05, p<0.01, p<0.05). Pestisid maruziyetinin klinik etkisini görmek amacıyla olguların serum asetil kolinesteraz aktiviteleri (AKA) de değerlendirildi. Bir olgu dışında AKA normal sınırlarda bulundu, semptomlar ve SFT parametreleri ile arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki tespit edilmedi. Sonuç olarak kronik pestisid maruziyetinin solunum sistemi üzerine semptomlar ve SFT parametrelerinde değişikler oluşturabilecek kadar etkili olabildiği, fakat AKA'ni etkilemediği düşünüldü. Çalışma grubumuzun azlığı nedeniyle daha ileri sonuçlar elde etmek amacıyla daha büyük grupları değerlendirmenin doğru olacağı kanaatine varıldı.

Anahtar Kelimeler: Pestisidler, akciğer, solunum fonksiyon testi, asetil kolinesteraz aktivitesi


Sibel ÖZKURT, Remzi ALTIN, Murat HACIOĞLU, Yaşar ENLİ, Diler ASLAN, Fatma FİŞEKCİ. Respiratory symptoms, pulmonary function test results and acetyl cholinesterase levels in persons selling agricultural drug. Eurasian J Pulmonol. 2001; 3(4): 272-275

Corresponding Author: Sibel ÖZKURT


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale