Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Drug resistance in lung cancer [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2003; 5(3): 180-183

Drug resistance in lung cancer

Mustafa ÖZGÜROĞLU1
İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, İstanbul

Resistance to chemotherapeutic agents is a major problem in the treatment of patients with small cell (SCLC) and nonsmall cell lung cancer (NSCLC). Acquired multidrug resistance is the main obstacle for the cure of SCLC. Certain genetic abnormalities may target specific cytotoxic drugs and intervene with the mechanism of resistance development at an early stage during NSCLC treatment. Therefore it is futile to prescribe combinations of cytotoxic drugs to a vast majority of these patients. The following genetic abnormalities have been found to be useful surrogate markers of therapeutic response: ERCCI m RNA levels for platin, beta-tubulin mutations for taxane and vinoralbine and ribonucleotide reductase gene for gemcitabine. Detection of these genomic differences which are predictive of drug resistance and response will allow the individualization of treatment modalities in near future.

Keywords: Lung cancer, kemoterapy, resistance to chemotherapy


Akciğer kanserinde ilaç direnci

Mustafa ÖZGÜROĞLU1
İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, İstanbul

Tümör hücreleri bir veya birden fazla sitostatiğe karşı çeşitli mekanizmalarla direnç geliştirebilmektedir. Direnç genellikle kanser hücrelerindeki spontan mutasyonlar sonucu meydana gelmektedir. Klinikte tesbit edilemediği erken dönemde, yani tümör hücre sayısı 104-106 boyutuna ulaştığında dirençli fenotip oluşmaktadır. Başka bir deyişle, ilaca dirençli hücre gruplarının her tümörde mevcut olduğu söylenebilir. Dirençli hücre populasyonları oluşmadan, mümkün olduğu kadar erken dönemde ve farklı etki mekanizması olan ilaçların kombine kullanıldığı tedaviler kanser tedavisindeki başarıyı arttırmaktadır. Akciğer kanserinde görülen ilaç direnci hem küçük hücreli, hem de küçük hücreli dışı akciğer kanserinde tedavideki başarının önündeki en önemli engeldir. Akciğer kanserinde çoklu ilaç direncinden sorumlu MDR, MRP ve LRP genleri ve ürünleri, glutatyon ve DNA tamir mekanizmaları direnç mekanizmasında önemli rol üstlenmiştir. ERCC1, beta-tubulin ve ribonükleotid reduktaz mutasyonu gibi moleküler birtakım göstergelerin saptanması, bireysel bazda genomik farklılıkları gösterecek ve kısa bir süre sonra akciğer kanserinde günlük uygulamalarda tedavi planlama aşamasında yerini alacaktır.

Anahtar Kelimeler: Akciğer kanseri, ilaç direnci, kemoterapi


Mustafa ÖZGÜROĞLU. Drug resistance in lung cancer. Eurasian J Pulmonol. 2003; 5(3): 180-183


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale