Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
The Effect of Caffeic Acid in the Prevention of Lung Damage Due to Mechanical Ventilation in Rats [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2012; 14(2): 99-104 | DOI: 10.5505/solunum.2012.33603  

The Effect of Caffeic Acid in the Prevention of Lung Damage Due to Mechanical Ventilation in Rats

Şerife Torun1, Hatice Toy2
1Selçuk University, Meram Faculty Of Medicine, Department Of Chest Disease, Konya
2Selçuk University Meram Faculty Of Medicine, Department Of Pathology, Konya

Aim: entilation induced lung injury (VILI) constitutes a serious problem in the treatment of patients on mechanical ventilation (MV). Caffeic acid (CA) is a molecule with immunomodulating, antiproliferative, antiinflammatory and antioxidant properties. In this study the effect of CA in preventing VILI caused by MV has been investigated.
Materials and Methods: The rats included in the study were divided into four groups. Group 1, designated as the control group, was subjected to physiological volumes (9 ml/kg) of MV; Group 2 was subjected to overdose (35 ml/kg) of MV; Group 3 received an overdose of MV and 10 μmol/kg of CA; and Group 4 received an overdose of MV and 30 10 μmol/kg of Ca. In all four groups the changes indicating lung damage were estimated histopathologically.
Results: An increase in lung damage was observed in Group 2 rats as compared to the control Group 1 (p<0.01), whereas much less lung damage was noted in the Group 3 rats as compared to the Group 2 rats (p<0.01). There was no statistically significant difference in the severity of histopathologically estimated lung damage between the rats of Group 3 and Group 4.
Conclusion: We have shown through histopathological indices that high tidal volumes of ventilation cause VILI and that CA can prevent these.

Keywords: Caffeic Acid, mechanical ventilation, VILI, rat


Ratlarda Mekanik Ventilasyona Bağlı Akciğer Hasarının Önlenmesinde Kafeik Asidin Etkisi

Şerife Torun1, Hatice Toy2
1Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Konya
2Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, Konya

Amaç: Ventilatörle ilişkili akciğer hasarı (ventilation induced lung injury, VILI), mekanik ventilasyondaki (MV) hastaların tedavisinde önemli bir sorun oluşturmaktadır. Kafeik asit (KA) immünomodülatör, antiproliferatif, antiinflamatuar ve antioksidan özellikte olan bir moleküldür. Bu çalışmada, MV’ye bağlı olarak gelişen VILI’nın önlenmesinde KA’nın etkisi araştırıldı.
Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya alınan ratlar 4 gruba ayrıldı. Grup 1’e (kontrol grubu) fizyolojik volümlerde (9 mL/kg) MV, Grup 2’ye aşırı doz (35 mL/kg) MV, Grup 3’e aşırı doz MV ve 10 μmol/kg KA, Grup 4’e ise aşırı doz MV ve 30 μmol/kg KA uygulandı. Tüm gruplarda akciğer hasarının göstergesi olabilecek değişiklikler histopatolojik olarak değerlendirildi.
Bulgular: Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, Grup 2 ratlarda akciğer hasarı göstergelerinde artış tespit edildi (p<0,01). Diğer yandan KA uygulanan Grup 3’te Grup 2 örneklerine göre akciğer hasarı bulgularının çok daha düşük şiddette ortaya çıktığı görüldü (p<0,01). KA uygulanan Grup 3 ile 4 ratlarda belirlenen akciğer hasarı histopatolojik bulgularının şiddeti arasında ise anlamlı fark yoktu.
Sonuç: Yüksek tidal volümlerin VILI’ya sebep olduğunu ve KA’nın bunu önlediğini histopatolojik olarak gösterdik.

Anahtar Kelimeler: Kafeik asit, mekanik ventilasyon, rat, VILI


Şerife Torun, Hatice Toy. The Effect of Caffeic Acid in the Prevention of Lung Damage Due to Mechanical Ventilation in Rats. Eurasian J Pulmonol. 2012; 14(2): 99-104

Corresponding Author: Şerife Torun, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale