Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Spontaneous remission in pulmonary eosinophilic granuloma: a case report [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2004; 6(2): 84-88

Spontaneous remission in pulmonary eosinophilic granuloma: a case report

Berna KÖMÜRCÜOĞLU1, Enver YALNIZ1, Melih BÜYÜKŞİRİN1, Gökhan YUNCU2, Emel ÇELİKTEN1, Nur YÜCEL3
1Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İzmir
2Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerahisi Kliniği, İzmir
3Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü, İzmir

Pulmonary eosinophilic granuloma (PEG) is an uncommon disease of pulmonary interstitium characterized by the proliferation of Langerhans histiocytes. It presents with nodular infiltrations which may have cystic parts most prominent in the middle and upper lung zones. Rarely solid cystic lesions in the bones may be seen and central nervous system may be affected presenting as diabetes incipidus. Although the etiology of the disease is not definitely known, it has close relation with smoking status and it is seen in about 97% in smokers. In the recent years it is thought that bombesin-like-peptid and tobacoglicoprotein attributed to cigarette play a role in etiology by affecting the immune system. Clinical course of the disease is variable, spontaneous remission has been especially reported after smoking cessation. 23-years-old male patient presented with dry cough and chest pain. In his chest X-ray there were multiple nodular lesions with cystic parts in both upper and middle lung fields. The patient who was diagnosed as PEG with an open lung biopsy and showed spontaneous remission in his lesions after the fifth month is presented here.

Keywords: Eosinophilic granuloma, pulmonary, spontaneous remission


Spontan regresyon izlenen pulmoner eozinofilik granüloma (olgu sunumu)

Berna KÖMÜRCÜOĞLU1, Enver YALNIZ1, Melih BÜYÜKŞİRİN1, Gökhan YUNCU2, Emel ÇELİKTEN1, Nur YÜCEL3
1Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İzmir
2Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerahisi Kliniği, İzmir
3Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü, İzmir

Pulmoner eozinofilik granüloma (PEG), akciğerlerde Langerhans histiositleri proliferasyonu ile karakterize nadir görülen interstisyel bir akciğer hastalığıdır. Akciğerlerde özellikle üst ve orta zonları tutan kistik imajlar içerebilen nodüler infiltrasyonla seyreder. Nadiren kemiklerde soliter kistik lezyonlar ve diabetes insipitüsle kendini gösteren santral sinir sistemi tutulumu izlenebilir. Etiyolojisi kesin olarak bilinmemekle beraber sigara içimi ile yakın ilişkilidir ve %97'ye varan oranlarda sigara içenlerde görülmektedir. Son yıllarda PEG'da sigaraya bağlı bombesin like peptit ve tobakoglikoproteinin immun sistem üzerinde değişikliklere yol açarak etiyolojide rol oynadığı düşünülmektedir. Hastalığın klinik seyri değişkendir, özellikle sigarayı bırakan olgularda spontan regresyonlar bildirilmiştir. Kuru öksürük ve sırt ağrısı yakınmaları ile başvuran 23 yaşında erkek olguda, radyolojik olarak bilateral üst ve orta zonlarda kistik lezyonlar içeren multipl noduler lezyonlar izlendi. Açık akciğer biyopsisi ile PEG tanısı alan ve 5. ay itibaren lezyonlarında spontan regresyon izlenen olgu sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Eozinofilik granüloma, pulmoner, spontan regresyon


Berna KÖMÜRCÜOĞLU, Enver YALNIZ, Melih BÜYÜKŞİRİN, Gökhan YUNCU, Emel ÇELİKTEN, Nur YÜCEL. Spontaneous remission in pulmonary eosinophilic granuloma: a case report. Eurasian J Pulmonol. 2004; 6(2): 84-88

Corresponding Author: Berna KÖMÜRCÜOĞLU


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale