Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Pigeon Breeder’s Disease (Hypersensitivity Pneumonitis) [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2010; 12(1): 47-51

Pigeon Breeder’s Disease (Hypersensitivity Pneumonitis)

Mine Gayaf1, Işıl Karasu1, Aydan Çakan1, Ayşe Özsöz1, Zekiye Aydoğdu2
1Dr Suat Seren Chest Diseases And Thoracic Surgery Training And Research Hospital, Chest Disease; Izmir, Turkey
2Dr Suat Seren Chest Diseases And Thoracic Surgery Training And Research Hospital, Pathology, Izmir

Hypersensitivity pneumonitis is an inflamatuary disease that represents one possible response of the interstisiel and paranchimal tissue to the intensive and repeated inhalation of antigenic substances. It is also named as extrinsic allergic alveolitis. A 27-year old male who breeds pigeons in his house was admitted to the hospital with dyspnea and fever. His PA chest radiogram revealed milier patern micronoduler infiltrations. History, clinical and radiological findings, revealing bronchoalveoler lavage and transbronchial biopsy, the patient was diagnosed as hipersensitivity pneumonia. Removal of pigeons was suggested and with corticosteroid therapy, clinical and radiological regression was observed. We empasize that hypersensitivity pneumonia must be kept in mind and must be invastigated in patients with dyspnea and fever symptoms and micronodular patern in radiology.

Keywords: hypersensitivity pneumonitis, pigeon breeder’s disease


Güvercin Besleyici Hastalığı (Hipersensitivite Pnömonisi)

Mine Gayaf1, Işıl Karasu1, Aydan Çakan1, Ayşe Özsöz1, Zekiye Aydoğdu2
1Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Ve Tüberküloz Kliniği, İzmir
2Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Hastanesi, Patoloji, İzmir

Hipersensitivite pnömonisi, antijenik ajanların yoğun ve tekrarlayan inhalasyonları sonucu gelişen, interstisyel ve parankimal dokuları etkileyen inflamatuar bir hastalıktır. “Ekstrensek alerjik alveolit” adı da verilir. Yirmi yedi yaşında erkek hasta, nefes darlığı ve ateş yakınmasıyla hastanemize başvurdu. Öyküde, evinde güvercin beslediği öğrenildi. Posteroanterior (PA) akciğer grafisinde, miliyer paternde mikronodüler infiltrasyon vardı. Anamnez, klinik ve radyolojik bulgular eşliğinde transbronşiyal biyopsi ve bronkoalveoler lavaj uygulanarak, hipersensitivite pnömonisi tanısı kondu. Hastaya maruziyetten kaçınılması önerildi ve kortikosteroid tedaviyle klinik ve radyolojik iyileşme izlendi. Olgumuz, dispne ve ateş kliniği ile başvuran, akciğer radyogramı ve yüksek rezolüsyonlu bilgisayarlı tomografisinde (YRBT) mikronodüler infiltrasyonlar izlenen olgularda, hipersensitivite pnömonisinin de akla getirilmesi ve çevresel maruziyetin sorgulanması gerektiğini vurgulamak için sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: hipersensitivite pnömonisi, kuş besleyicisi hastalığı


Mine Gayaf, Işıl Karasu, Aydan Çakan, Ayşe Özsöz, Zekiye Aydoğdu. Pigeon Breeder’s Disease (Hypersensitivity Pneumonitis). Eurasian J Pulmonol. 2010; 12(1): 47-51

Corresponding Author: Işıl Karasu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale