Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
The efficacy of bi-level positive airway pressure (BIPAP) in acute exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease (COPD) [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2004; 6(2): 45-52

The efficacy of bi-level positive airway pressure (BIPAP) in acute exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease (COPD)

Tansu ULUKAVAK ÇİFTÇİ, Sema MULLAOĞLU, Türkan TATLICIOĞLU
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara

Patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and acute respiratory failure normally need to be supported with intubation and mechanical ventilation. However, while artificial ventilation has become a widely used technique, complications are increasingly being reported. This is why methods of noninvasive pressure support ventilation are being proposed more and more for COPD patients with acute respiratory failure. The objective of this study is to evaluate the efficacy of bi-level positive airway pressure support system (BiPAP) in acute exacerbation of COPD. Forthy patients admitted in the period 1998-2003 to our department with an acute exacerbation of COPD refractory to conventional (medical) treatment were studied. For all patients BiPAP was performed in the spontaneous mode. The initial settings of the BiPAP system were 8cmH2O for IPAP and 4 cmH2O for EPAP. Supplemental oxygen was delivered to maintain an oxygen saturation greater than 88% as measured by a bedside pulse oximeter. Arterial blood gases were measured at the end of 30 minutes of ventilation with the first adjustment. If PaCO2 had decreased 10 to20%, IPAP was increasd to 12 cmH2O. If PaCO2 had not decreased or the decrease was less than 10%, IPAP was increased up to 16cmH2O and EPAP to 8cmH2O. Ventilation parameters were sometimes modified in the course of the study according to clinical and blood gas analysis data. The results of the study showed a significant improvement in the mean pH, PaCO2, PaO2 and HCO3 between measurements made prior to BiPAP and those obtained after a mean 11.08 ± 7.03 days of support with optimal settings. Only 2 of the 40 patients (5%) needed tracheal intubation. The remaining 38 patients (95%) were successfully ventilated. Our study confirms the results from previous studies on the efficacy of BiPAP in avoiding endotracheal intubation and improving the immediate outcome during episodes of acute respiratory failure in COPD patients.

Keywords: Acute respiratory failure, BiPAP, COPD, noninvasive ventilation


Kronik obstüktif akciğer hastalığının akut atağında BIPAP (bilevel positive airway pressure)'ın etkinliği

Tansu ULUKAVAK ÇİFTÇİ, Sema MULLAOĞLU, Türkan TATLICIOĞLU
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara

Akut solunum yetmezliğindeki kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH)'lı hastalarda genellikle intübasyon ve mekanik ventilasyon ihtiyacı doğar. Ancak, invaziv mekanik ventilasyon önemli komplikasyonlara yol açabilmektedir. Bu nedenle akut solunum yetmezliğindeki KOAH'lılarda noninvaziv yöntemlerle ventilasyon desteği gittikçe daha fazla önerilmeye başlanmıştır. Biz de çalışmamızda KOAH akut atakta BiPAP (bi-level positive airway pressure)'ın etkinliğini araştırmayı amaçladık. Çalışmaya 1998- 2003 yılları arasında KOAH akut atak tanısı ile kliniğimize başvuran ve medikal tedaviye yanıt vermeyen 40 hasta alındı. Tüm hastalara spontan mod'ta BiPAP uygulandı. BiPAP'ın başlangıç basınçları, IPAP 8 cmH2 O, EPAP 4 cmH2 O olacak şekilde ayarlandı. Pulse oksimetre ile saptanan SaO2 değeri %88'in üstünde olacak şekilde oksijen verildi. İlk uygulamadan 30 dakika sonra arteriyel kan gazı değerlerine bakıldı. Eğer PaCO2 değerinde %10-20 azalma varsa IPAP değeri 12 cmH2 O'ya, azalma yok ya da %10'dan az ise IPAP 16, EPAP 8 cmH2 O'ya kadar yükseltildi. Tedavi boyunca BiPAP basınçları klinik ve kan gazı bulgularına göre modifiye edildi. Çalışmanın sonucuna göre, pH, PaCO2 , PaO2 ve HCO3 değerlerinin ortalama 11,08±7,03 gün BiPAP tedavisi sonrasında ilk ölçüme göre anlamlı oranda düzeldiği saptandı. 40 hastadan sadece 2'sine (%5) mekanik ventilasyon gerekti, 38'i BiPAP ile başarıyla ventile edildi. Bizim çalışmamız da daha önceden yapılan benzer çalışmalar gibi BiPAP'ın KOAH'da akut solunum yetmezliğinin düzelmesi ve trakeal intübasyona gerek kalmaması açısından etkinliğini göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: BiPAP, KOAH, noninvaziv ventilasyon, akut solunum yetmezliği


Tansu ULUKAVAK ÇİFTÇİ, Sema MULLAOĞLU, Türkan TATLICIOĞLU. The efficacy of bi-level positive airway pressure (BIPAP) in acute exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease (COPD). Eurasian J Pulmonol. 2004; 6(2): 45-52

Corresponding Author: Tansu ULUKAVAK ÇİFTÇİ


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale