Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Effects of heparine and nacl on nasal lavage ecp and tryptase levels in patients with mild asthma and rhinitis [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2000; 2(2): 36-41

Effects of heparine and nacl on nasal lavage ecp and tryptase levels in patients with mild asthma and rhinitis

Bülent TUTLUOĞLU, Bilun GEMİCİOĞLU, Nail YILMAZ, Ahmet Rasim KÜÇÜKUSTA, Günseli KILINÇ YILMAZ, Mustafa YAMAN
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD., İstanbul

generates clinical symptoms of allergic disease.There are a number of studies showing the increase in levels of tryptase and eosinophilic cationic protein (ECP) , secreted from mast cells and eosinophils respectively in nasal lavage fluid of patients with allergic rhinitis. The purpose of our study was to compare nasal lavage ECP and tryptase levels in patients with bronchial asthma and rhinitis with healthy controls and to investigate the effects of heparin as a hypertonic and antiallergic solution and physiologic saline administration on basal nasal lavage ECP and tryptase levels. 39 patients with bronchial asthma and rhintis and 15 non allergic asymptomatic control subjects enrolled in the study. In a group of 19 patients (group A) 1000U /kg of heparin to one nasal cavity and the same amount of isotonic sodium chlorure to other was applied and nasal lavage was performed half an hour later. Group B consisted of 20 patients with asthma and rhinitis and 15 healthy controls included in group C. Nasal lavage was performed to these two groups from one nasal cavity without prior application any other material. ECP and tryptase levels in nasal lavage were 5.67±4.78 mcg/dl and 1.83±1.3 mcg/dl respectively after NaCl application and these levels were 3.74±2.48mcg/dl and 1.80±1.3 mcg/dl respectively after heparin application. The difference was statistically nonsignificant (p>0.05).Nasal lavage ECP levels in group B were 14.78±11.4 mcg/l and 1.74±1.2 respectively. ECP values were significantly higher compared to both group A and healthy controls (p<0.05) . But the diference of tryptase levels were not significant . In conclusion we decided that, nasal lavge ECP levels can be a good inflammation marker in airways of asthmatic patients and preperformed heparin has no different affect from isotonic NaCl on nasal lavage ECP and tryptase levels.

Keywords: nasal lavage, ECP, heparine,


Hafif astım ve rinitli olgularda nazal lavaj sıvısı eozinofilik katyonik protein ve triptaz değerlerine heparin ve izotonik sodyum klorürün etkisi

Bülent TUTLUOĞLU, Bilun GEMİCİOĞLU, Nail YILMAZ, Ahmet Rasim KÜÇÜKUSTA, Günseli KILINÇ YILMAZ, Mustafa YAMAN
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD., İstanbul

Allerjik inflamatuvar hastalıklar esnasında salgılanan mediatörler allerjik hastalığın klinik semptomlarını oluştururlar. Allerjik rinitli hastalarda nazal lavaj sıvılarında mast hücrelerinden salgılanan triptaz ve eozinofillerden salgılanan eozinofilik katyonik proteinin (ECP) seviyelerinin yükseldiğine dair çalışmalar mevcuttur. Çalışmamızın amacı astım ve rinit yakınmaları olan hastalarda allerjen provakasyonu olmaksızın nazal lavaj ECP ve triptaz düzeylerini normallerle karşılaştırmak, antiallerjik ve hipertonik bir solüsyon olan heparin ve izotonik sodium klorür uygulanmasının ECP ve triptaz seviyelerine etkisini araştırmaktır. Çalışmaya 39 bronş astım ve rinitli hasta ve 15 nonallerjik nonsemptomatik kontrol alınmıştır. Hastalardan 19 unun (Grup A) bir burun deliğine kg başına 1000 U heparin (Liquemine,Roche ) diğer burun deliğine aynı miktarda izotonik Na Cl Rhinoşow cihazı ile uygulandıktan 30 dakika sonra her iki burun boşluğundan nazal lavaj sıvısı alınmıştır. Grup B 20 astım ve rinitli hastadan oluşmuş, Grup C ise (kontrol grubu) 15 kişiden oluşmuş olup, bu gruplara nazal lavaj öncesi hiçbir bir madde uygulamadan sadece bir burun deliğinden lavaj yapılmıştır. Nazal lavaj öncesi izotonik NaCl uygulanan burunda ECP 5.67±4.78mcg/l,triptaz 1.80±1.3 mcg/l iken heparin uygulanan burunda ECP 3.74±2.48,triptaz 1.83±1.3 olarak bulunmuştur. Aradaki fark anlamsızdır (p>0.05). Grup B'de nazal lavaj ECP seviyeleri 14.78±11.4 mcg/L olarak bulunmuş olup triptaz seviyeleri ise 1.74±1.2 mcg/L olarak ölçülmüştür. Grup B'nin nazal lavaj ECP düzeyleri gerek Grup A'nın her iki nazal lavaj değerinden , gereksede kontrol grubunun nazal lavaj değerlerinden anlamlı yüksek bulunmuştur (p<0.05). Bu grubun da nazal lavaj triptaz düzeyleri diğer gruplarla anlamlı fark göstermemiştir (p>0.05). Sonuç olarak nazal lavaj ECP ölçümlerinin havayollarındaki inflamasyonu göstermede yararlı bir kriter olabileceğini, lavaj öncesi uygulanan heparinin , ECP ve triptaz seviyelerine izotonik NaCl'den farklı bir etki yapmadığı kanaaatine vardık.

Anahtar Kelimeler: Nazal Lavaj, ECP, triptaz.


Bülent TUTLUOĞLU, Bilun GEMİCİOĞLU, Nail YILMAZ, Ahmet Rasim KÜÇÜKUSTA, Günseli KILINÇ YILMAZ, Mustafa YAMAN. Effects of heparine and nacl on nasal lavage ecp and tryptase levels in patients with mild asthma and rhinitis. Eurasian J Pulmonol. 2000; 2(2): 36-41

Corresponding Author: Bülent TUTLUOĞLU


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar




 
Quick Search




 




















 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale