Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Proteomic and Genomic Approach to Lung Cancer [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2010; 12(2): 59-65

Proteomic and Genomic Approach to Lung Cancer

Ferah Ece1, Berna Kömürcüoğlu2
1Department Of Pulmonary Diseases, İstanbul Bilim University, İstanbul, Turkey
2Dr. Suat Seren Chest Diseases And Surgery Training And Research Hospital, İzmir, Turkey

Worlwide lung cancer is the most common cause of death, it is seen frequently in men but also rapidly increasing in women. Survival rate of the patients is low due to usual diagnosis of disease in the late stages. These low survival rates even in stage I disease, after curative treatments has guided investigators to search different biomarkers in lung cancer. In this review, methods of gene expression profiling and sudies done in this field are discussed.

Keywords: lung cancer, gene expression, genomics, proteomics


Akciğer Kanserinde Proteomik ve Genomik Yaklaşım

Ferah Ece1, Berna Kömürcüoğlu2
1İstanbul Bilim Üniversitesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul
2Sağlık Bakanlığı Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İzmir

Akciğer kanseri dünyada, erkeklerde en sık rastlanılan, kadınlarda ise görülme oranı hızla artan ve en sık ölüme neden olan kanser türüdür. Sıklıkla ileri evrede tanı konulması nedeniyle hastaların yaşam oranları düşüktür. Evre I’de bile küratif tedavilere rağmen yaşam süresinin kısa olması, araştırmacıları daha farklı belirleyiciler araştırmaya yöneltmiştir. Bu derlemede gen ekspresyonunu saptama yöntemleri ve bu konuda yapılan çalışmalar irdelenmektedir.

Anahtar Kelimeler: akciğer kanseri, gen ekspresyonu, genomik analiz, proteomik analiz


Ferah Ece, Berna Kömürcüoğlu. Proteomic and Genomic Approach to Lung Cancer. Eurasian J Pulmonol. 2010; 12(2): 59-65

Corresponding Author: Ferah Ece, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale