Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
The evaluation of young and old patients with non-small cell lung cancer [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2006; 8(3): 109-113

The evaluation of young and old patients with non-small cell lung cancer

Sibel Arınç, Kürşat Özvaran, Onur Çelik, Levent Alpay, İpek Akbaş, Murat Durucu, Reha Baran
Süreyyapaşa Göğüs Ve Kalp Damar Hastalıkları Eğitim Hastanesi, İstanbul, Turkey

AIM: The aim of our study was to compare clinical characteristics and prognosis in young (≤'b245 years) and old (≥'b365 years) patients with non-small cell lung cancer (NSCLC).
METHODS: The symptoms, pathologic characteristics, tumor staging, treatment modality and prognosis were compared between Group I and II composed of patients less than 45 years old and older than 65 years with NSCLC respectively. Pearson’s chi square and Kaplan-Meier method with log-rank test were used for statistical analysis.
RESULTS: Thirty three patients were ≤'b245 years old and 67 ≥'b365 years old of whom 94 were male and 6 female (group I included 30 male, 3 female; group II 64 male, 3 female). Regarding stage and sex a statistical difference was not observed (p>0.05). Cough was the most frequent presenting symptom in older patients (p<0.036). We found that adenocarcinoma was significantly high in group I (16/33;47.1%) when compared with Group II (14/67; 21.2%). Young patients received more aggressive treatment (chemotherapy and/or radiotherapy) compared with older ones. Survival was better in young patients (52,21±'b154,63 week) when compared with older ones (27,13±'b132,34 week)(p<0.01).
CONCLUSION: Among patients with NSCLC, adenocarcinoma was more frequently seen in young patients. Young patients were treated more aggressively and had better prognosis than older patients.

Keywords: lung cancer, older, young


Genç Ve Yaşlı Küçük Hücreli Dişi Akciğer Kanserli Olguların Karşılaştırılması

Sibel Arınç, Kürşat Özvaran, Onur Çelik, Levent Alpay, İpek Akbaş, Murat Durucu, Reha Baran
Süreyyapaşa Göğüs Ve Kalp Damar Hastalıkları Eğitim Hastanesi, İstanbul, Türkiye

AMAÇ: Bu çalışmayı akciğer kanserli genç(≤45) ve yaşlı hasta (≥65) gruplarının klinik özelliklerini ve prognozunu karşılaştırmak amacıyla planladık.
GEREÇ-YÖNTEM: Küçük hücreli dışı akciğer kanserli(KHDAK) 45 yaş altı ve 65 yaş üstü iki grup oluşturularak grupların klinik semptomları, patolojik tanıları,sağkalım süreleri karşılaştırıldı.İstatistik analiz için Pearson’s Ki-kare ve long rank testli Kaplan Meier metodları kullanıldı.
BULGULAR: Birinci grupta 33 hasta, ikinci grupta 67 hasta vardı.Bunların 94’ü erkek ve 6’sı kadındı. (I.grupta 30 erkek, 3 kadın II. Grupta 64 erkek 3 kadın) İki grup arasında evre ve cinsiyet dağılımı açısından fark gözlenmedi.(p>0.05)En yaygın semptom öksürük olup bunu her iki grup için kilo kaybı, göğüs ağrısı, hemoptizi takip etti. Dispne, yaşlı hastalarda daha fazla görülen semptomdu.(p<0.036)Genç hastalarda adenokarsinom oranına daha fazla rastlandı.( Genç hastalarda %47, yaşlı hastalarda %21 oranında adenokarsinoma tesbit edildi.) Genç olgular daha yoğun kemoterapi ve radyoterapi tedavisi aldılar ve sağkalım süresi (ortalama 52,21±54,63 hafta) yaşlı hastalara göre(ortalama 27,13±32,34 hafta) daha uzundu.(p<0,01)
SONUÇ: KHDAK’li genç olgularda adenokarsinom oranına daha sık rastlandı ve kombine tedavi alan genç hastalarda(kemoterapive/veya radyoterapi) sağkalım süresi daha uzun bulundu.

Anahtar Kelimeler: genç, küçük hücreli dışı akciğer kanseri, yaşlı


Sibel Arınç, Kürşat Özvaran, Onur Çelik, Levent Alpay, İpek Akbaş, Murat Durucu, Reha Baran. The evaluation of young and old patients with non-small cell lung cancer. Eurasian J Pulmonol. 2006; 8(3): 109-113

Corresponding Author: Sibel Arınç, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale