Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
The effect of isradipine on pulmonary arterial pressure in patients with chronic obstructive pulmonary disease and cor pulmonale [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2000; 2(1): 7-11

The effect of isradipine on pulmonary arterial pressure in patients with chronic obstructive pulmonary disease and cor pulmonale

Sema Öncül CANBAKAN1, Ahmet Selim YURDAKUL1, Tamer KIRAT2, Yılmaz BAŞER1
1Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Merkezi Astım Servisi
2Numune Hastanesi Kardiyoloji Servisi Ankara

Chronic cor pulmonale is the most important and frequent complication of chronic obstructive pulmonary diseases.The early assessment of pulmonary hypertension is important in the treatment and prognosis of patients with chronic obstructive pulmonary disease(COPD). For this reason, this study was undertaken to evaluate the effects of isradipin on mean pulmanary arterial pressure(PAP), arterial blood gas analyses and pulmonary function tests in patients with COPD and cor pulmonale. Eleven male patients with a mean age of 60.096.55 years were included in this study. Before treatment arterial blood gas analyses, pulmonary function tests and mean PAP with noninvasive ecocardiography method were performed in patients who had no cardiac proplems and who were stable clinically. Isradipine was administered orally at an initial dosage of 5 mg and was then increased by 5 mg every week until maximum dosage of 20 mg. After the maximum dosage(20 mg) was administered for two weeks, patients’ treatment was stopped. All measurements were repeated at the end of the third and fifth weeks of therapy and after the treatment was stopped.Before the initiation of the treatment mean PAP was 36 ± 5.46,at the end of the third week mean PAP was 34.45 ± 5.48,at the end of the fifth week mean PAP was 32.91 ± 4.32 and one week after the treatment was stopped mean PAP was found to be 36.36 ± 4.61.With administration of isradipine, decrease in mean PAP at the third and fifth weeks was statistacally significant according to the initial measures(p<0.05). There was a significant difference in mean PAP levels between submaximum dosage(15 mg) and maximum dosage(20 mg) of the drug. The mean PAP measured after stopping the treatment was not significantly different from the initial mean PAP value. The FEV1 and arterial blood gas measures in all periods were not statistically different(p>0.05). As a conclusion; pulmonary vasodilator therapy in addition to long-term therapy with low-flow oxygen for COPD and cor pulmonale have effected on decreasing mean PAP.

Keywords: Calcium antagonist, chronic obstructive pulmonary disease, isradipine, pulmonary hypertension.


Kor pulmonale gelişmiş kronik obstrüktif akciğer hastalıklı olgularda isradipin'in ortalama pulmoner arteriyal basınca etkisi

Sema Öncül CANBAKAN1, Ahmet Selim YURDAKUL1, Tamer KIRAT2, Yılmaz BAŞER1
1Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Merkezi Astım Servisi
2Numune Hastanesi Kardiyoloji Servisi Ankara

Kronik obstrüktif akciğer hastalıklarının en sık ve önemli komplikasyonu kor pulmanaledir. Bu hastalarda pulmoner hipertansiyonun erken dönemde tespit edilmesi, hastalığın takip ve tedavisinde önemlidir. Bu nedenle bu çalışma kor pulmonale gelişmiş kronik obstrüktif akciğer hastalıklı (KOAH) olgularda bir kalsiyum kanal blokeri olan isradipinin ortalama pulmoner arter basıncına(PAB), solunum fonksiyon testlerine(SFT) ve arter kan gazlarına olan etkisini araştırmak için yapıldı. Bu amaçla yaş ortalamaları 60.09 ± 6.55 olan 11 erkek olgu çalşmaya alındı. Klinik olarak stabil, kardiyak problemi olmayan bu hastalara noninvaziv ekokardiyografik yöntemle tedavi öncesi PAB, SFT ve kan gazları ölçümleri yapıldı. Tedaviye 5 mg isradipin ile başlandı ve haftada 5 mg artırılarak maksimum 20 mg'a çıkıldı. Bu dozda 2 hafta tedavi aldıktan sonra hastaların tedavisi kesildi. Tedavinin 3. ve 5. haftaları sonunda ve tedavi kesildikten bir hafta sonra aynı ölçümler tekrarlandı. Tedavinin başlangıcında ortalama PAB 36 ± 5.46 mmHg iken, 3. hafta sonunda 34.45 ± 5.48 mmHg, 5. hafta sonunda 32.91 ± 4.32 mmHg, ilacı kestikten bir hafta sonraki basınç ise 36.36 ± 4.61 mmHg olarak ölçüldü. Tedaviye isradipin eklenmesi ile hem 3. hem de 5. haftadaki ortalama PAB başlangıca göre anlamlı olarak düştü (p<0.05).İlaç dozunun submaksimum(15mg) ve maksimum(20mg) olması arasında da PAB açısından anlamlı fark mevcut idi (p<0.05). Ancak ilaç kesilmesinden sonra ölçülen ortalama PAB ile başlangıç arasında fark yoktu (p>0.05). Bu dönemlerde ölçülen FEV1 ve kan gazı analizlerinde ise istatistiki fark saptanmadı (p>0.05). Sonuç olarak; kronik kor pulmonaleli hastalarda uzun süreli oksijen tedavisi ile birlikte vazodilatör tedavi ,PAB'ı düşürmekte etkili olabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kalsiyum antagonisti, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, isradipin, pulmoner hipertansiyon.


Sema Öncül CANBAKAN, Ahmet Selim YURDAKUL, Tamer KIRAT, Yılmaz BAŞER. The effect of isradipine on pulmonary arterial pressure in patients with chronic obstructive pulmonary disease and cor pulmonale. Eurasian J Pulmonol. 2000; 2(1): 7-11


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale