Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Bronchial artery embolization in the management of hemoptysis [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2000; 2(2): 52-55

Bronchial artery embolization in the management of hemoptysis

Sevim DÜZGÜN1, T.Bahadır ÜSKÜL1, Kürşat ÖZVARAN1, Nejat ALTUNTAŞ1, Reha BARAN1, İzzet ROZANES2
1SSK Süreyyapaşa Göğüs Kalp ve Damar Hastalıkları Eğitim Hastanesi, İstanbul
2İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Radyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul

Bronchial artery embolization (BAE) is an important alternative procedure in the management of hemoptysis. In our center, in 1997, BAE was performed in 4 selected cases [ 3 male, 1 female] who suffered from hemoptysis with inactive tuberculosis and bronchiectasis [ 3 cases], and aspergillosis [ 1 case]. BAEs were performed by means of polyvinyl alcohol particles (PVA) during selective angiography. No severe complications were seen. In two years follow-up period; while one case didn’t need reembolization, 3 cases needed reembolization: two of them once, one of them twice. Hemoptysis didn’t occur later. We conclude that BAE is an effective technique in the treatment of hemoptysis especially life-threatening hemoptysis.

Keywords: Hemoptysis, bronchial artery embolization.


Hemoptizi tedavisinde bronşiyal arter embolizasyonu

Sevim DÜZGÜN1, T.Bahadır ÜSKÜL1, Kürşat ÖZVARAN1, Nejat ALTUNTAŞ1, Reha BARAN1, İzzet ROZANES2
1SSK Süreyyapaşa Göğüs Kalp ve Damar Hastalıkları Eğitim Hastanesi, İstanbul
2İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Radyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul

Bronşiyal arter embolizasyonu (BAE) hemoptizi tedavisinde önemli bir alternatif yöntemdir. Merkezimize 1997 yılı içinde hemoptizi ile başvuran olgulardan tanıları inaktif tbc. ve bronşektazi [3 olgu] , aspergilloma [1 olgu] olan seçilmiş 4 olguya [ 3 erkek ,1 kadın,yaş ortalaması 46 ] selektif anjiografi sırasında polivinil alkol (PVA) partikülleri ile BAE uygulandı. Olguların hiçbirinde ciddi komplikasyon gelişmedi. Halen takip edilmekte olan 4 olgudan 1 olguda embolizasyon tekrarı gerekmezken, 2 olguda 1 kez, 1 olguda 2 kez embolizasyon tekrarı yapıldı. Olgularda daha sonra hemoptizi gözlenmedi. BAE 'nun, özellikle hayatı tehdit eden hemoptizi ile başvuran seçilmiş olgularda denenmesi gereken etkili bir tedavi yöntemi olduğu sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: Hemoptizi, Bronşiyal arter embolizasyonu.


Sevim DÜZGÜN, T.Bahadır ÜSKÜL, Kürşat ÖZVARAN, Nejat ALTUNTAŞ, Reha BARAN, İzzet ROZANES. Bronchial artery embolization in the management of hemoptysis. Eurasian J Pulmonol. 2000; 2(2): 52-55


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale