Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
A case of hypereosinophilic syndrome mimicking metastatic lung disease [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2006; 8(3): 119-123

A case of hypereosinophilic syndrome mimicking metastatic lung disease

Serpil Karadağ Polat1, Enver Avcı2, Gülru Polat1, Zehra Aşuk1, Sevinç İnce2, Nur Yücel3, Melih Büyükşirin1, Gültekin Tibet1
1İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İzmir, Turkey
2İzmir Eğitim Hastanesi, Dahiliye Kliniği, İzmir, Turkey
3İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Laboratuvarı, İzmir, Turkey

Idiopathic hypereosinophilic syndrome (HES) is a rare clinical syndrome of unknown etiology causing multiorgan failure with eosinophilic infiltration characterized by eosinophilia. Thirty eight years old male admitted with pruritis, dyspnea, cough had multiple nodular lesions on chest radiograph was evaluated as malignancy at first. Lalboratory investigations revealed the diagnosis of idiopathic HES for the case who had eosinophilic count of 52800 (62.6%). Because of its interesting radiological appearance and rarity the case is presented in view of literature.

Keywords: hypereosinophilic syndrome, idiopathic


Metastatik Akciğer Tümörünü Taklit Eden İdiyopatik Hipereozinofilik Sendrom Olgusu

Serpil Karadağ Polat1, Enver Avcı2, Gülru Polat1, Zehra Aşuk1, Sevinç İnce2, Nur Yücel3, Melih Büyükşirin1, Gültekin Tibet1
1İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İzmir, Türkiye
2İzmir Eğitim Hastanesi, Dahiliye Kliniği, İzmir, Türkiye
3İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Laboratuvarı, İzmir, Türkiye

İdiyopatik hipereozinofilik sendrom(HES); sebebi bilinmeyen eozinofili ile birlikte, eozinofilik infiltrasyona bağlı çoklu organ yetersizliğine yol açan nadir bir klinik sendromdur. Kaşıntı, nefes darlığı,öksürük yakınması ile başvuran akciğer grafisinde multipıl nodüler lezyonlar olması nedeniyle malignite yönünde tetkik edilmesi planlanırken kanda eozinofil sayısı 52800(%62.6) olarak tespit edilen 38 yaşındaki erkek olguya yapılan tetkikler sonucunda idiyopatik HES tanısı konuldu. Nadiren görülmesi ve ilginç radyolojisi nedeniyle literatür eşliğinde sunuldu.

Anahtar Kelimeler: hipereozinofilik sendrom, idyopatik


Serpil Karadağ Polat, Enver Avcı, Gülru Polat, Zehra Aşuk, Sevinç İnce, Nur Yücel, Melih Büyükşirin, Gültekin Tibet. A case of hypereosinophilic syndrome mimicking metastatic lung disease. Eurasian J Pulmonol. 2006; 8(3): 119-123

Corresponding Author: Gülru Polat, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale