Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Allergic bronchopulmonary aspergillosis and chronic eosinophilic pneumonia [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2002; 4(1): 45-50

Allergic bronchopulmonary aspergillosis and chronic eosinophilic pneumonia

Ülkü Yılmaz TURAY1, Pınar ERGÜN1, Çiğdem BİBER1, M. Engin ŞAHİN1, Funda DEMİRAĞ1, Ayşe AYAZ1, A. İhsan KEYEF1, Yurdanur ERDOĞAN1
Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahi Merkezi, Ankara

Eosinophilic pulmonary diseases are heterogenous group of disorders consisting of 1- diseases of unknown etiology (simple pulmonary eosinophilia, acute eosinophilic pneumonia, chronic eosinophilic pneumonia, idiopathic hipereosinophilic syndrome) 2- diseases of known etiology ( allergic bronchopulmonary aspergillosis, bronchocentric granulomatosis, parasitic infestations, drug reactions ) and 3- eosinophilic vasculitis like Churg Strauss syndrome. All of these are characterised with primary or secondary peripheric blood eosinophilia or pulmonary eosinophilia. We discussed eosinophilic pulmonary diseases on the basis of two cases diagnosed as allergic bronchopulmonary aspergillosis and chronic eosinophilic pneumonia.

Keywords: Allergic bronchopulmonary aspergillosis,chronic eosinophilic pneumonia, eosinophilic lung diseases.


Allerjik bronkopulmoner aspergillozis ve kronik eozinofilik pnömoni: iki olgu nedeniyle eozinofilik akciğer hastalıkları

Ülkü Yılmaz TURAY1, Pınar ERGÜN1, Çiğdem BİBER1, M. Engin ŞAHİN1, Funda DEMİRAĞ1, Ayşe AYAZ1, A. İhsan KEYEF1, Yurdanur ERDOĞAN1
Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahi Merkezi, Ankara

Eozinofilik akciğer hastalıkları; basit pulmoner eozinofili, akut eozinofilik pnömoni, kronik eozinofilik pnömoni, idiopatik hipereozinofilik sendrom gibi nedeni bilinmeyen ve allerjik bronkopulmoner aspergillozis (ABPA), bronkosentrik granülomatozis, parazitik enfestasyonlar, ilaç reaksiyonları gibi nedeni bilinen ve Churg Strauss sendromu gibi eozinofilik vaskülitlerin oluşturduğu heterojen bir hastalık grubudur. Bu hastalıkların tümü, primer veya sekonder periferik kan eozinofilisi veya pulmoner eozinofili ile karakterizedir. Biz de allerjik bronkopulmoner aspergillozis ve kronik eozinofilik pnömoni tanısı koyduğumuz iki olgunun hastalık paternleri temelinde eozinofilik akciğer hastalıklarını tartıştık.

Anahtar Kelimeler: Allerjik bronkopulmoner aspergillozis, kronik eozinofilik pnömoni, eozinofilik akciğer hastalıkları.


Ülkü Yılmaz TURAY, Pınar ERGÜN, Çiğdem BİBER, M. Engin ŞAHİN, Funda DEMİRAĞ, Ayşe AYAZ, A. İhsan KEYEF, Yurdanur ERDOĞAN. Allergic bronchopulmonary aspergillosis and chronic eosinophilic pneumonia. Eurasian J Pulmonol. 2002; 4(1): 45-50


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale