Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
The role of epidermial growth factor receptor and egfr inhibitors in non-small cell lung cancer [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2003; 5(3): 146-152

The role of epidermial growth factor receptor and egfr inhibitors in non-small cell lung cancer

Ceyda Erel KIRIŞOĞLU1, Can ÖZTÜRK1, Nurdan KÖKTÜRK1
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara

Despite major advances in treatment modalities, lung cancer still remains the leading cause of cancer deaths. The developments on the molecular mechanisms of lung cancer for the past 20 years show that neoplastic cells secrete various growth factors which have significant roles on cancer formation. Epidermal growth factor receptors (EGFRs) are considered as important targets for new treatment modalities due to their role in cancer biology pathogenetics and effect on response to cytotoxic therapy. In this review epidermal growth factor, EGFR and EGFR inhibitors in patients with non-small cell cancer are discussed.

Keywords: EGFR, EGFR inhibitors, non-small cell lung cancer


Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde epidermal büyüme faktör reseptörü ve inhibitörlerinin yeri

Ceyda Erel KIRIŞOĞLU1, Can ÖZTÜRK1, Nurdan KÖKTÜRK1
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara

Akciğer kanseri, tedavisindeki tüm gelişmelere rağmen halen, kansere bağlı ölümlerin başta gelen nedenidir. Akciğer kanseri moleküler biyolojisinde son 20 yılda ortaya çıkan gelişmeler, kanser hücrelerinden çeşitli büyüme faktörlerinin salındığı ve bu büyüme faktörlerinin çeşitli yollarla kanser büyümesinde rol oynadığını göstermiştir. Epidermal büyüme faktörü reseptörü (EGFR), gerek kanser biyolojisindeki patogenetik yeri, gerekse tümörün kemoterapiye verdiği yanıttaki olası etkisi nedeniyle önemli bir hedef molekül olarak görülmektedir. Bu derlemede EGF, EGFR ve potansiyel yeni tedavi ajanları olarak gündeme gelen EGFR inhibitörlerinin küçük hücreli dışı akciğer kanserindeki rolü ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: EGFR, EGFR inhibitörleri, küçük hücreli dıflı akciğer kanseri


Ceyda Erel KIRIŞOĞLU, Can ÖZTÜRK, Nurdan KÖKTÜRK. The role of epidermial growth factor receptor and egfr inhibitors in non-small cell lung cancer. Eurasian J Pulmonol. 2003; 5(3): 146-152


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale