Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Acute Presentation of the Isolated Tuberculosis Abscess of the Chest Wall [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2010; 12(3): 144-146

Acute Presentation of the Isolated Tuberculosis Abscess of the Chest Wall

Mahmut Tokur
Kahramanmaras State Hospital, Kahramanmaraş

Tuberculosis abscess of the chest wall is rare. It is difficult to differentiate the tubeculosis abscess from non-specific abscess or tumor formation. The diagnosis of tuberculosis abscess of the chest wall can be done by direct examination of the smear, culture and pathological examination of the material extracted by needle aspiration. There are no standart treatment protocols. Medical therapy for 6-12 months, surgery or combination of these treatments can be preferred.

Keywords: acute, isolated, tuberculosis abscess


Akut Gelişen İzole Göğüs Duvarı Tüberküloz Absesi

Mahmut Tokur
Kahramanmaraş Devlet Hastanesi, Kahramanmaraş

Göğüs duvarı tüberküloz absesi nadir görülen bir durumdur. Nonspesifik abseden ya da tümörden ayırt edilmesi zordur. Tanı, ponksiyon ya da biyopsi ile elde edilen materyalin direkt yayma, kültür ya da patolojik incelemesiyle konulur. Tedavide standart bir yaklaşım yoktur. Altı ile on iki ay kadar medikal tedavi, kombine medikal ve cerrahi tedavi ya da sadece cerrahi tedavi uygulanabilir.

Anahtar Kelimeler: akut, izole, tüberküloz absesi


Mahmut Tokur. Acute Presentation of the Isolated Tuberculosis Abscess of the Chest Wall. Eurasian J Pulmonol. 2010; 12(3): 144-146

Corresponding Author: Mahmut Tokur, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale