Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Bronchiectasis due to aspiration of grass inflorescence (four cases): extraordinary journey of the grass inflorescence [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2005; 7(2): 70-75

Bronchiectasis due to aspiration of grass inflorescence (four cases): extraordinary journey of the grass inflorescence

Murat Uygar YAPUCU, Serkan YAZGAN, Soner GÜRSOY, Sadık YALDIZ, Metin ÜLĞAN, Oktay BAŞOK
Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Göğüs Cerrahisi Kliniği, Yenişehir, İzmir

Foreign body aspirations, most of which are under 3 years of age (60-80%), are mostly encountered in the pediatric population. Inspite of the great progress in the preventive methods, first aid and bronchoscopic techniques, foreign body aspiration can cause serious and fatal results. As the organic substances which cannot be easily diagnosed remains longer in the bronchial tree , different complications may develop as a result of the chronic obstruction and inflammation. Grass inflorescence, is a rare cause of aspiration in the literature. Interesting clinical conditions can be the result of grass inflorescence, which can not easily be removed bronchoscopically, because of its own features. In order to emphesize the subject, we presented four cases who developed bronchiectasis after grass infloresence aspiration. Four bronchiectasis cases because of grass infloresence aspiration have been determined in İzmir, Dr. Suat Seren Thoracic Diseases and Surgery Training and Research Hospital , in 2nd Thoracic Surgery Department between 1988-2002. One of these patients spontaneously expectorated the grass inflorescence and pulmonary resection was performed for the remaining patients. Histopathological examination of the specimen has leds us the definitive tissue diagnosis.

Keywords: aspiration, bronchiectasis, foreign body, grass inflorescence


Pisi pisi otu (Grass Inflorescence) aspirasyonu sonrasında gelişen bronşektazi (dört olgu): pisi pisi otunun sıradışı yolculuğu

Murat Uygar YAPUCU, Serkan YAZGAN, Soner GÜRSOY, Sadık YALDIZ, Metin ÜLĞAN, Oktay BAŞOK
Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Göğüs Cerrahisi Kliniği, Yenişehir, İzmir

Yabancı cisim aspirasyonları, çoğu (%60-80) üç yaşından küçük olmak üzere, %85 oranında çocuklarda görülen bir antitedir. Korunma yöntemleri, ilk yardım ve bronkoskopi tekniklerindeki gelişmelere rağmen, halen ciddi ve fatal sonuçlar doğurabilmektedir. Tanı güçlüğü olan organik maddelerin, bronşlarda kalış süresi uzadıkça, kronik obstrüksiyon ve enşamasyon sonucunda değişik komplikasyonlar gelişmektedir. Pisi pisi otu (Grass inflorescences) literatürde nadir aspirasyon nedenlerindendir. Kendine özgü özelliklerinden dolayı, bronkoskopik olarak çıkarılması çok güç olan pisi pisi otunun aspirasyonu sonucunda ilginç klinik tablolar ortaya çıkabilmektedir. Konunun önemini vurgulamak amacıyla, bronşektazi gelişen dört olgu sunulmuştur. 1988-2002 yılları arasında, İzmir Dr.Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2.Göğüs Cerrahisi Kliniği'nde, pisi pisi otu aspirasyonu sonucunda bronşektazi gelişen dört olgu saptanmıştır. Bir olgu pisi pisi otunu ekspektore ederken diğer üç olguya rezeksiyon uygulanmış ve çıkarılan materyalin patolojik tetkiki ile tanı konulmuştur.

Anahtar Kelimeler: aspirasyon, bronflektazi, pisi pisi otu, yabancı cisim


Murat Uygar YAPUCU, Serkan YAZGAN, Soner GÜRSOY, Sadık YALDIZ, Metin ÜLĞAN, Oktay BAŞOK. Bronchiectasis due to aspiration of grass inflorescence (four cases): extraordinary journey of the grass inflorescence. Eurasian J Pulmonol. 2005; 7(2): 70-75

Corresponding Author: Murat Uygar YAPUCU


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale