Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Obesity Hypoventilation Syndrome [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2013; 15(3): 137-143 | DOI: 10.5152/solunum.2013.028  

Obesity Hypoventilation Syndrome

Duygu Özol1, Oğuz Köktürk2
1Turgut Ozal University Medical Faculty, Department Of Pulmonary Diseases, Ankara
2Gazi University Medical Faculty, Department Of Pulmonary Diseases, Ankara, Turkey

Obesity hypoventilation syndrome is characterized by obesity, hypoventilation with hypercapnia, somnolence and sleep related breathing disorders in the absence of significant lung, nerological, metabolic or respiratory muscle diseases. The prevalence of this disease increases rapidly both in worldwide and in our country as a result of the increasing trend in obesity. It is an important cause of both mortality and morbidity by causing pulmonary hypertension and low health related life quality. Increasing awareness of this disease in physicians will lead to early diagnosis and suitable treatment.

Keywords: Obesity hypoventilation, Pickwickian syndrome, respiratory failure


Obezite Hipoventilasyon Sendromu

Duygu Özol1, Oğuz Köktürk2
1Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara

Obezite Hipoventilasyon sendromu, obeziteyle birlikte, başka nörolojik, müskuler, mekanik veya metabolik sebep olmadan hiperkapniye yol açan hipoventilasyon, gündüz aşırı uyku hali, uykuda solunum bozukluğu ile karakterize bir durumdur. Dünya ile beraber ülkemizde artan obezite salgınına paralel olarak görülme sıklığı artmaktadır. Beraberinde yol açtığı artmış pulmoner hipertansiyon riski, düşük yaşam kalitesi ile önemli morbidite ve mortalite sebebidir. Bu hastalığın hekimler arasında farkındalığının arttırılması; hastalara erken tanı konup, uygun tedavi verilmesini sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Obezite hipoventilasyon, Pickwickian sendromu, solunum yetmezliği


Duygu Özol, Oğuz Köktürk. Obesity Hypoventilation Syndrome. Eurasian J Pulmonol. 2013; 15(3): 137-143

Corresponding Author: Duygu Özol, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale