Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
[Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2001; 3(1): 19-22

Akciğer tüberkülozunda tedavi başarısızlığının retrospektif değerlendirilmesi

Sibel ALPAR, Berna DURSUN, Müjgan GÜLER
Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Merkezi, Ankara

Kliniğimizde ikinci basamak antitüberküloz ilaç tedavisi verilen 50 hasta retrospektif olarak incelendi. Hastaların 38'i kronik olgu, geriye kalan 12'si ise tedavi başarısızlığı olarak sınışandırıldı. Tedavi başarısızlığı olarak tanımlanan 12 hasta birinci basamak antitüberküloz tedavilerini düzenli ve yeterli sürede almışlardı. Bu hastaların önceki tedavileri, risk faktörleri, ikinci basamak antitüberküloz tedavi rejimleri ve tedaviye yanıtları detaylı olarak incelendi. Hastaların birinci basamak tedavilerinin beşinci ayında balgam yaymaları müsbetti. Hastaların hepsi erkekti ve yaş ortalamaları 30.95±10.84 yıl idi. İlaç duyarlılık testi sadece iki hastada, 50 koloniden az üreme olması nedeniyle yapılamadı. Dört hastada bakteriyolojik olarak direnç tespit edilirken, geriye kalan altı hasta klinik olarak dirençli kabul edildi. Üç hastada isoniazid, rifampisin, etambutol, streptomisin direnci, bir hastada ise isoniazid, rifampisin, streptomisin direnci vardı. Yedi hastada balgam konversiyonu ikinci basamak tedavinin birinci ayında gözlendi. Bu çalışmadaki amacımız, tedavi başarısızlığında bir nedenin de primer ilaç direnci olduğunu ve ülkemizde primer ilaç direncinin yüksek olması nedeniyle bu grup hastalarda ikinci basamak antitüberküloz tedavi başlanmasının uygun olduğunu vurgulamaktı.

Anahtar Kelimeler: Akciğer tüberkülozu, tedavi başarısızlığı


Sibel ALPAR, Berna DURSUN, Müjgan GÜLER. Akciğer tüberkülozunda tedavi başarısızlığının retrospektif değerlendirilmesi. Eurasian J Pulmonol. 2001; 3(1): 19-22

Corresponding Author: Sibel ALPAR


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale