Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
c-ANCA Negative Wegener Granulomatosis - Two Case Reports [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2009; 11(1): 32-35

c-ANCA Negative Wegener Granulomatosis - Two Case Reports

Erdoğan Çetinkaya1, Sinem Nedime Sökücü1, Figen Kadakal1, Sedat Altın1, Gülşah Günlüoğlu1, Nur Ürer2
1Yedikule Chest Disease And Chest Surgery Research And Education Hospital, Chest Disease,ıstanbul
2Yedikule Chest Disease And Chest Surgery Research And Education Hospital, Pathology,ıstanbul

Wegener granulomatosis (WG) is a necrotising granulomatous vasculitic disease
that especially involves upper and lower respiratory tract and kindey. It has a
necrotizing nature and causes cavitary lung lesions. First case was a 47 years old
female patient with a non-homogenous mass lesion with irregular countours and a
1x1.5 cm cavitary lesion in her right lung. The other one was a 43 years old male
patient with cavitary mass lesion. While the first case was a limited form the
second case was a disseminated form. In both of our cases c-ANCA is negative in
the begining but became positive in the follow up of the first case. The diagnosis
is made histopathologically in both of our cases. The first case was out of control
and the second case is in remission and being followed up to present day.

Keywords: Wegener granulomatosis, c-ANCA, cavitary


c-ANCA Negatif Wegener Granülomatozu - İki Vaka Sunumu

Erdoğan Çetinkaya1, Sinem Nedime Sökücü1, Figen Kadakal1, Sedat Altın1, Gülşah Günlüoğlu1, Nur Ürer2
1Yedikule Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları,istanbul
2Yedikule Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji,istanbul

Wegener granülomatozu (WG) özellikle üst ve alt solunum yollarını ve böbrekleri
tutan nekrotizan granülomatöz vaskülitik bir hastalıktır. Nekrotizan bir doğası
vardır ve kaviter akciğer lezyonu yapar. İlk vaka sağ akciğerinde, içinde 1x1.5 cm
kaviter lezyon içeren irregüler sınırlı nonhomojen kitle lezyonu olan 47 yaşında bayan
hastayken, diğeri kaviter kitle lezyonu olan 43 yaşında erkek hastaydı. İlk vaka
sınırlı form WG, diğeri ise yaygın formdaydı. Her iki vakamızda da ilk başta c-
ANCA negatif iken ilk vakanın takiplerinde pozitişeşme gözlendi. Tanı her iki vakada
da histopatolojik olarak kondu. İlk vaka kontrolümüzden çıktı ama ikinci vaka
günümüze kadar remisyonda takip edilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Wegener granülomatozu, c-ANCA, kaviter


Erdoğan Çetinkaya, Sinem Nedime Sökücü, Figen Kadakal, Sedat Altın, Gülşah Günlüoğlu, Nur Ürer. c-ANCA Negative Wegener Granulomatosis - Two Case Reports. Eurasian J Pulmonol. 2009; 11(1): 32-35

Corresponding Author: Sinem Nedime Sökücü, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale