Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Pleural Effusion Due to Multiple Myeloma (A Case Report) [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2009; 11(1): 39-42

Pleural Effusion Due to Multiple Myeloma (A Case Report)

Feyzi Gökosmanoğlu, Hakan Cinemre, Cemil Bilir
Düzce Üniversitesi, İç Hastalıkları Ad, Düzce, Turkey

Pleural diseases are most commonly seen with pulmonary disorders but can also be related to various systemic diseases. They often present as pleural effusion. Hematologic malignancies can rarely present with pleural effusion. Multiple myeloma presenting with pleural effusion have rarely been reported while malignant pleural cell infiltration is even more rarely seen. It should be remembered that pleural effusion in multiple myeloma are most commonly benign and develop secondary to other complications of the disease like
hypoalbuminemia, heart or kidney failure. We report a 70 year old male patient presented to our clinic with pleural effusion due to multiple myeloma.

Keywords: malignant pleural effusion, multiple myeloma, myelomatous pleural EffusionSss


Plevra Sıvısıyla Seyreden Multipl Miyelom (Vaka Sunumu)

Feyzi Gökosmanoğlu, Hakan Cinemre, Cemil Bilir
Düzce Üniversitesi, İç Hastalıkları Ad, Düzce

Plevra hastalıkları, farklı akciğer hastalıklarının yanında çok çeşitli sistemik hastalıkların tutulumunun sonucu olarak da ortaya çıkabilmektedir. Akciğer ya da akciğer dışı hastalıkların plevrayı etkilemeleri ile ortaya çıkan en sık görünüm, plevrada sıvı birikimidir. Hematolojik maligniteler nadiren plevra sıvısıyla prezente olabilir. Multipl miyelomda plevra sıvısı nadir bulgudur, malign plazma hücreleri infiltrasyonuna bağlı plevra sıvısı ise çok daha nadirdir. Multipl miyelomda plevra sıvısı genellikle benign karakterdedir, hipoalbüminemi, enfeksiyon, amiloidoza bağlı kalp yetmezliği veya böbrek yetmezliği gibi nedenlere bağlı olarak gelişebileceği akılda tutulmalıdır. Biz, kliniğimize multipl miyeloma bağlı bilateral plevra sıvısı ile gelen 70 yaşında bir erkek hastayı rapor ettik.

Anahtar Kelimeler: malign plevra sıvısı, multipl miyelom, miyelomatoz plevra sıvısı


Feyzi Gökosmanoğlu, Hakan Cinemre, Cemil Bilir. Pleural Effusion Due to Multiple Myeloma (A Case Report). Eurasian J Pulmonol. 2009; 11(1): 39-42

Corresponding Author: Feyzi Gökosmanoğlu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale