Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
External polytetraflouroethylene (PTFE) stenting in tracheal reconstruction (experimental study) [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2002; 4(1): 19-22

External polytetraflouroethylene (PTFE) stenting in tracheal reconstruction (experimental study)

Serhat YALÇINKAYA1, Ulviye YALÇINKAYA2, Selçuk BİLGİ2
1Edirne Devlet Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği, Edirne
2Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Edirne

An experimental study was setup to compare various surgical technics used to reduce stenosis following tracheal surgery. Thirty New Zealand white rabbits were randomly divided into 5 groups. Group I was control group whereas Group II was surgical control group, with complete tracheal insicion without resection followed by primary anastomosis. In Group III, tracheal resection followed by primary anastomosis; in Group IV, tracheal resection followed by primary anastomosis with an external polytetraflouroethylene (PTFE) stent; and in Group V, tracheal resection followed by PTFE interpositioning were performed. In Group III and Group V, stenosis was prominent (28.77 % and 39.34 %, respectively). In Group IV, the degree of stenosis was low (13.17 %). When the stenosis degrees encountered in Group III, Group IV, and Group V were considered, statistically significant differences were found (for III and IV z=2.887; p=0.004; for IV and V z=2.882; p=0.004, respectively). Considering these facts, we conclude that in tracheal resections without the need of greft interpositioning, external PTFE stenting of the primary anastomosis line may result in low stenosis degree and thus may be the surgical technic of choice.

Keywords: Trachea, resection, reconstruction, polytetrafloroethilene, stenosis.


Trakeal rekonstrüksiyonda dıştan politetrafloroetilen (PTFE) desteğinin yeri (deneysel çalışma)

Serhat YALÇINKAYA1, Ulviye YALÇINKAYA2, Selçuk BİLGİ2
1Edirne Devlet Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği, Edirne
2Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Edirne

Trakeal rezeksiyon sonrası oluşan stenozu azaltmak amacıyla kullanılan cerrahi yöntemlerin karşılaştırıldığı bir deneysel çalışma yapıldı. Çalışmada 30 adet Yeni Zelanda beyaz tavşanı rastgele 5 gruba bölündü. Grup I kontrol grubu, Grup II rezeksiyon yapılmaksızın trakeal tam kesi ve yerinde primer anastomoz uygulanan cerrahi kontrol grubu, Grup III rezeksiyon sonrası primer anastomoz uygulanan, Grup IV rezeksiyon sonrası primer anastomozun dıştan politetraşoroetilen (PTFE) ile desteklendiği ve Grup V ise trakea yerine PTFE konan gruplardı. Anastomoz yerinde en şiddetli stenoz Grup III ve Grup V'te izlendi (sırasıyla % 28.77 ve % 39.34). Grup IV'te ise daha düşük derecede stenoz gelişti (% 13.17). Grup III, Grup IV ve Grup V stenoz yönünden karşılaştırıldığında aralarındaki farkların istatistiksel anlamlı olduğu bulundu (sırasıyla III ve IV için z=2.887; p=0.004; IV ve V için z=2.882; p=0.004). Buna göre greft konmasını gerektirmeyecek boyutlarda trakea rezeksiyonu yapıldıktan sonra uygulanacak olan primer rekonstrüksiyonda anastomoz hattının dıştan PTFE ile desteklenmesinin stenozu azaltabileceği ve bu nedenle tercih edilebilecek cerrahi yöntem olduğu düşüncesindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Trakea, rezeksiyon, rekonstrüksiyon, politetrafloroetilen, stenoz.


Serhat YALÇINKAYA, Ulviye YALÇINKAYA, Selçuk BİLGİ. External polytetraflouroethylene (PTFE) stenting in tracheal reconstruction (experimental study). Eurasian J Pulmonol. 2002; 4(1): 19-22

Corresponding Author: Serhat YALÇINKAYA


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale