Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Treatment results of multi-drug resistant tuberculosis patients whose treatments were managed by a single center and with an indirect observation during whole treatment. [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2009; 11(1): 1-6

Treatment results of multi-drug resistant tuberculosis patients whose treatments were managed by a single center and with an indirect observation during whole treatment.

Turan Karagöz1, Dildar Yetiş Duman1, Pınar Pazarlı2, Özlem Yazıcıoğlu Moçin2
1Sureyyapasa Chest Diseases and Thoracic Surgery Training Hospital
2Sakarya University,School of Health

Aim: To investigate treatment results of multi-drug resistant tuberculosis (MDRTB) patients whose treatments were managed by a single center and with an indirect observation during whole treatment.
Material and method: We evaluated prospectively, 103 MDR-TB patients in our clinic between February 2000-March 2005 at Sureyyapasa Chest Diseases and Thoracic Surgery Training Hospital in Istanbul, Turkey.
Results: Among 103 MDR-TB patients, 78.6% (n=81) were male, 21.4% (n=22) were female; the mean age was 40.50±13.50 (14-72) and all were HIV(-). A mean number of 5.0±0.4 (2-7) second line drugs were administered, adverse effects of drugs were identified in 37.9% (n=39) of the patients. Of the patients, 89 (86.4%) were classified as cured, 2 patients (1.9%) were defaulters, failure was seen in 4 patients (3.9%) and 8 patients (7.8%) died during treatment. Surgical resection was applied in 20 (19.4%) patients. The patients who were classified as successful and poor outcome according to the treatment result, were compared with each other for the factors possibly effecting treatment result. Patients with unsuccessful outcomes were elder and had a higher incidence of secondary MDR-TB and extensive radiologic involvement. Extensive radiologic invovement and elder ages were found as
significant independent factors effecting unsuccessful treatment outcome.
Conclusion: Managing the treatment of MDR-TB patients in a single center and with an indirect observation during whole treatment, provideszopportunity for close follow-up and active control of adverse effects and therefore increases treatment compliance and success.

Keywords: multidrug resistance, pulmonary tuberculosis, treatment


Tedavisi Tek Merkezden ve İndirekt Gözetim Altında Yönetilen, Çok İlaca Dirençli Tüberküloz Vakalarının Tedavi Sonuçları

Turan Karagöz1, Dildar Yetiş Duman1, Pınar Pazarlı2, Özlem Yazıcıoğlu Moçin2
1T.C.Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi E.A. Hastanesi
2Sakarya Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu

Amaç: Bütün tedavi boyunca doğrudan gözetimli tedavi uygulanamayan ancak tedavisinin başından sonuna kadar tek merkezden ve indirekt gözetim altında yönetilen, çok ilaca dirençli tüberküloz (ÇİD-TB) vakalarımızın tedavi sonuçlarını değerlendirmek.
Gereç ve yöntem: Şubat 2000-Mart 2005 tarihleri arasında, Süreyyapaşa Göğü̈s Hastalıkları ve Göğü̈s Cerrahisi E.A. Hastanesi’nde tedavi gören ÇİD-TB vakaları çalışmaya dahil edildi. Vakaların demografik, klinik, radyolojik, bakteriyolojik bulguları ve tedavi sonuçları prospektif olarak değerlendirildi.
Bulgular: Toplam 103 ÇİD-TB vakasının %78.6’sı erkek (n=81), %21.4’ü kadın (n=22); yaş ortalaması 40.50±13.50 (14-72) idi. Hepsi HIV(-) vakalardı. ÇİD-TB tedavisinde ortalama 5.0±0.4 (2-7) ilaç kullanıldı, 39 hastada (%37.9) tedavi sırasında ilaç yan etkisi görüldü. Vakaların %86.4’ünde (n= 89) kür sağlandı; %3.9’u (n= 4) tedavi başarısızlığı ile sonuçlandı; %1.9’u (n=2) tedaviyi terk etti; %7.8’i (n= 8) tedavi sırasında kaybedildi. Medikal tedaviye ek olarak, %19.4’üne (n=20) yardımcı cerrahi tedavi uygulandı.
Sonuç: Tedavi yöntemi açısından, ÇİD-TB vakalarının tek merkezden yönetilmesi ve indirekt gözetim altında tedavinin uygulanması, sıkı takip olanağı ve etkin yan etki kontrolü sağlamakta, tedavi uyumunu ve başarısını artırmaktadır.

Anahtar Kelimeler: çok ilaca direnç, pulmoner tüberküloz, tedavi


Turan Karagöz, Dildar Yetiş Duman, Pınar Pazarlı, Özlem Yazıcıoğlu Moçin. Treatment results of multi-drug resistant tuberculosis patients whose treatments were managed by a single center and with an indirect observation during whole treatment.. Eurasian J Pulmonol. 2009; 11(1): 1-6

Corresponding Author: Pınar Pazarlı, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale