Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
A sarcoidosis case with an atypical course [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2006; 8(3): 128-132

A sarcoidosis case with an atypical course

Sadi Kerem Okutur1, Zehra Senem Elibol2, Fatma Paksoy1, Levent Dalar3, Fatih Borlu1
1Şişli Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, 3. Dahiliye Servisi, İstanbul, Turkey
2Yedikule Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, 2.klinik, İstanbul, Turkey
3Yedikule Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, 7.klinik, İstanbul, Turkey

Sarcoidosis is a multisystem granulomatous disorder with unknown etiology. It may involve many organ or system. More than 90% of patients have pulmonary involvement. It's reported that extrapulmonary involvement is observed in less than 10% of patients during the diagnosis. We present a case of sarcoidosis with liver, spleen, lymph node and cutaneous involvement with an atypical course whose thorax radiography and computed tomography is found to be normal during the initial diagnosis.

Keywords: extrapulmonary involvement, pulmonary involvement, sarcoidosis


Atipik Seyirli Bir Sarkoidoz Olgusu

Sadi Kerem Okutur1, Zehra Senem Elibol2, Fatma Paksoy1, Levent Dalar3, Fatih Borlu1
1Şişli Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, 3. Dahiliye Servisi, İstanbul, Türkiye
2Yedikule Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, 2.klinik, İstanbul, Türkiye
3Yedikule Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, 7.klinik, İstanbul, Türkiye

Sarkoidoz; nedeni bilinmeyen, multisistemik, granülomatöz bir hastalıktır. Birden çok organı veya sistemi tutabilir. Olguların % 90' ından fazlasında pulmoner tutulum mevcuttur. Tanı sırasında pulmoner tutulum bulunmaksızın sadece ekstrapulmoner tutulumun olguların % 10' undan azında görüldüğü bildirilmektedir. Burada, başvuru sırasında akciğer grafisi ve toraks tomografisi normal olup; karaciğer, dalak, lenf bezi ve cilt tutulumu bulunan atipik seyirli bir sarkoidoz olgusunu sunduk.Sarkoidoz; nedeni bilinmeyen, multisistemik, granülomatöz bir hastalıktır. Birden çok organı veya sistemi tutabilir. Olguların % 90' ından fazlasında pulmoner tutulum mevcuttur. Tanı sırasında pulmoner tutulum bulunmaksızın sadece ekstrapulmoner tutulumun olguların % 10' undan azında görüldüğü bildirilmektedir. Burada, başvuru sırasında akciğer grafisi ve toraks tomografisi normal olup; karaciğer, dalak, lenf bezi ve cilt tutulumu bulunan atipik seyirli bir sarkoidoz olgusunu sunduk.

Anahtar Kelimeler: ekstrapulmoner tutulum, pulmoner tutulum, sarkoidoz


Sadi Kerem Okutur, Zehra Senem Elibol, Fatma Paksoy, Levent Dalar, Fatih Borlu. A sarcoidosis case with an atypical course. Eurasian J Pulmonol. 2006; 8(3): 128-132

Corresponding Author: Sadi Kerem Okutur, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale