Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
From doctors perspective a dilemma in lung cancer; should the patients be informed about their diagnosis [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2006; 8(3): 102-108

From doctors perspective a dilemma in lung cancer; should the patients be informed about their diagnosis

Nurçin Çimen Özışık1, Zeliha Arslan1, Özlem Malas Oruç1, Sema Saraç1, Bahar Tüzün1, Gülfem Yurteri1, Murat Özışık2
1Heybeliada Sanatoryumu Göğüshastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 2. Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Turkey
2Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi I. İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Turkey

This study was conducted via the questionnaires given to the doctors working in radiation and medical oncology, pulmonology and thoracic surgery clinics from 3 university and 4 state hospitals in o'dcstanbul in February 2005 to evaluate their opinion about if the patient should be informed about their diagnosis. The study was performed as a questionnaire to 164 doctors 102(62.2%) pulmonologist, 28(17.1%) thoracic surgeon, 34(20.7%) oncologist. Of the 164 participants 95 (57.9%) were male, 69 (42.1%) were female and mean age was 32.68±'b16.78 years. Hundred and forty nine (90.2%) participants wanted to be informed about their diagnosis if they had lung cancer. There was no statistically significant relationship with demographic features and presence of a relative who was diagnosed as lung cancer. Thoracic surgeons answered as "accept and make effort for treatment" more than the others (p<0.05) for the question "if you had learned you had lung cancer, what kind of behavioral model would you react with?". Most of the participants who had relatives with lung cancer answered as the diagnosis should not be said directly to the patients. The question about if they had ever directed their patients to psychologist was answered as 'yes' by most of the oncologists. The question 'would you want to be treated with the current treatment methods if you had lung cancer?' was answered as 'yes' by 129 (81.1%) doctors and there was a significant relation with the answer of the question if you had learned you had lung cancer what kind of behavioral model would you react with? (p<0.001). Among the participants 64.4% preferred alternative treatment modalities.

Keywords: doctor, lung cancer, questionnaire


Hekimlerin Bakış Açısından Akciğer Kanserinde Bir İkilem: Tanı Hastaya Söylenmeli Mi?

Nurçin Çimen Özışık1, Zeliha Arslan1, Özlem Malas Oruç1, Sema Saraç1, Bahar Tüzün1, Gülfem Yurteri1, Murat Özışık2
1Heybeliada Sanatoryumu Göğüshastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 2. Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi I. İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye

Kanser tanısının hastaya söylenmesi konusunda, akciğer kanseri (AKC CA) tanısını koyma ihtimali yüksek olan doktorların bakış açılarını değerlendirmeyi amaçladığımız bu çalışma Şubat 2005'te İstanbul'da üç üniversite ve dört devlet hastanesinde göğüs hastalıkları, göğüs cerrahisi, radyasyon onkolojisi ve medikal onkoloji bölümlerinde görevli doktorlara uygulanan bir anketle oluşturuldu. Çalışmaya, 102'si (% 62.2) göğüs hastalıkları, 28'i (% 17.1) göğüs cerrahı, 34'ü (% 20.7) onkolog, toplam 164 doktor katıldı. Katılanların 95'i (%57.9) kadın, 69'u (%42.1) erkek ve yaş ortalamaları 32.68 ± 6.78 idi. 'AKC CA olsaydınız, tanının size söylenmesini ister miydiniz?' sorusuna 149'u (% 90.9) evet cevabı verdi. Evet cevabı ile demografik özellikler ve AKC CA tanısı almış yakın varlığı arasında anlamlı ilişki yoktu.'AKC CA olduğunuzu öğrenseniz, nasıl bir davranış modeli geliştireceğinizi ön görüyorsunuz?' sorusuna cerrahların 'kabul ve tedavi için çaba gösterme' şeklindeki cevap oranı anlamlı yüksekti (p<0.05).'Sizce AKC CA olan bir hastaya tanısı açık ve anlaşılır biçimde söylenmeli mi?'sorusuna kanser tanısı almış yakını olanlar tanının kişiye açık ve net bir biçimde söylenmemesi yönünde tercihte bulunmuşlardı. Onkologların çoğu kanser tanısı almış hastalarını psikologa yönlendirmişti (p<0.001). Katılımcıların 129'u (%81.1) AKC CA için şu an mevcut tedavi yöntemleri ile tedavi olmak istiyordu ve bu cevap ile 'AKC CA olduğunuzu öğrenseniz, nasıl bir davranış modeli geliştireceğinizi ön görüyorsunuz?' sorusuna verilen cevap arasında anlamlı ilişki vardı (p<0,001). Katılımcıların %64.4'ü alternatif tedavi yöntemlerinin varlığını kabul ediyor ve kullanılmasını onaylıyordu.

Anahtar Kelimeler: akciğer kanseri, anket, doktor


Nurçin Çimen Özışık, Zeliha Arslan, Özlem Malas Oruç, Sema Saraç, Bahar Tüzün, Gülfem Yurteri, Murat Özışık. From doctors perspective a dilemma in lung cancer; should the patients be informed about their diagnosis. Eurasian J Pulmonol. 2006; 8(3): 102-108

Corresponding Author: Nurçin Çimen Özışık, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale