Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Value of Transbronchial Needle Aspiration in the Diagnosis of Lung Lesions [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2008; 10(2): 115-118

Value of Transbronchial Needle Aspiration in the Diagnosis of Lung Lesions

Zeliha Arslan1, Ahmet Ilgazlı1, Kürşat Yıldız2, Meryem Bakır1, Sibel Arslan1
1Kocaeli University, Faculty Of Medicine, Chest Disease Department, Kocaeli, Turkey
2Kocaeli University, Faculty Of Medicine, Pathology Department, Kocaeli, Turkey

AIM: To evaluate effect of performing endobronchial needle aspiration biopsy (ENAB) and transbronchial fine needle aspiration biopsy (TBNA) in addition to bronchoscopic forceps biopsy for diagnosis of lung diseases.
METHODS: 366 diagnostic bronchoscopic procedures were performed between January 2006-March 2007 in our interventional bronchoscopy unit. We performed needle aspiration in 97 (26.5%) of them. The files of 72 of these 97 patients were examined. RESULTS: Diagnosis was made in 56 (77.8 %) of 72 cases. 38 (67.8 %) were diagnosed with bronchoscopic forceps biopsy and lavage. With addition of ENAB and TBNA diagnostic yield increased to 56 patients, and diagnostic rate increased from 52.7 % to 77.8 % (p<0.01).
Bronchoscopic forceps biopsy and lavage was performed in 42 patients and diagnosis was reached in 38 (% 90.5) of them.
ENAB was performed in 38 patients and diagnosis was reached in 25 (65.8 %) of them. TBNA was performed in 35 patients and diagnosis was reached in 27 (77.1 %) of them.
CONCLUSION: We think that ENAB and TBNA have considerable contribution to diagnosis and should routinelly be used during diagnostic bronchoscopic procedures.

Keywords: Bronchoscopy, Needle aspiration biopsy, Transbronchial Needle Aspiration Biopsy, Diagnosis


Akciğer Lezyonlarında Transbronşial İğne Aspirasyonunun Tanı Değeri

Zeliha Arslan1, Ahmet Ilgazlı1, Kürşat Yıldız2, Meryem Bakır1, Sibel Arslan1
1Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ad, Kocaeli
2Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Ad, Kocaeli

AMAÇ: Endobronşiyal iğne aspirasyon biyopsisinin (İAB) ve transbronşial ince iğne aspirasyon biyopsisinin (TBİİAB) akciğer hastalıklarının tanısındaki yerini ve bronkoskopik biyopsiye eklenmesinin etkisini değerlendirmek.
YÖNTEM: Ocak 2006- Mart 2007 tarihleri arasında bronkoskopi ünitemizde gerçekleştirilen 366 bronkoskopik girişimin 97’ sinde (%26.5) iğne aspirasyonu uygulandı. Bu olgulardan dosyalarına ulaşılabilen 72’ sinin verileri retrospektif olarak incelendi.
BULGULAR: 72 olgunun 56’ sında (% 77.8) tanı elde edilmişti. 38 (% 52.7) hastada bronkoskopik biyopsi ve lavajla tanıya ulaşılmıştı. İAB ve TBİİAB’ nin eklenmesi ile 56 hastada tanı elde edilmiş oldu, ve tanı oranı % 52.7’ den % 77.8’ e çıkmıştı (p<0.01).
Hastaların 42’ sine biyopsi ve lavaj yapılmış, bunların 38 (% 90.5)’ inde tanı elde edilmişti.
38 olguya İAB yapılmış 25’inde (% 65.8)’ inde tanı elde edilmişti. Yine 35 olguya TBİİAB yapılmış ve bunların da 27’sinde (% 77.1)’ sinde tanıya ulaşılmıştı.
SONUÇ: Tanısal bronkoskopide İAB ve TBİİAB’ nin kullanılmasının tanıya önemli katkısı olduğu ve rutin olarak uygulanması gerektiği kanısındayız.

Anahtar Kelimeler: Bronkoskopi, İğne aspirasyonu, Transbronşiyal iğne aspirasyonu, Tanı


Zeliha Arslan, Ahmet Ilgazlı, Kürşat Yıldız, Meryem Bakır, Sibel Arslan. Value of Transbronchial Needle Aspiration in the Diagnosis of Lung Lesions. Eurasian J Pulmonol. 2008; 10(2): 115-118

Corresponding Author: Zeliha Arslan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale