Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Genetic Risk Factors in Chronic Obstructive Pulmonary Disease [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2012; 14(1): 1-5 | DOI: 10.5505/solunum.2012.43799  

Genetic Risk Factors in Chronic Obstructive Pulmonary Disease

Levent Cem Mutlu1, Gazi Gülbaş2, Hakan Günen3
1Department Of Chest Diseases, Namık Kemal University Faculty Of Medicine, Tekirdağ, Turkey
2Department Of Chest Diseases, Inönü University Faculty Of Medicine, Malatya, Turkey
3Department Of Chest Diseases, Ümraniye Training And Research Hospital, İstanbul, Turkey

The role of genetic factors in development of chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is accepted in general. However, other than α-1 antitrypsin deficiency which alone can lead to COPD, the studies performed longer than half a century did not yield any certain result on the genetics of COPD. Regarding the data available, it can be said that addition of environmental factors like cigarette smoking on interrelations between genetic abnormalities are responsible for COPD development. No doubt that the role of genetics on COPD development will continue to be one of the important research issues in future too.

Keywords: COPD, risk factors, genetic


Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Genetik Risk Faktörleri

Levent Cem Mutlu1, Gazi Gülbaş2, Hakan Günen3
1Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Tekirdağ
2İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Malatya
3Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) oluşumunda genetik faktörlerin rolünün önemli olduğu fikri genel olarak kabul edilmektedir. Bununla birlikte, yarım asırdan uzun süredir yapılan birçok çalışmadan α-1 antitripsin eksikliğinin tek başına KOAH’a yol açabileceği bilgisi dışında kesin bir sonuç elde edilememiştir. Elimizdeki veriler ışığında, birçok gen bozuklukları arasındaki etkileşimlerin üstüne eklenen sigara dumanı gibi çevresel faktörlerin KOAH oluşumdan sorumlu olduğu söylenebilir. Şüphesiz gelecekte de KOAH oluşumunda genetik risk faktörleri, üzerinde en fazla çalışılan konulardan biri olmaya devam edecektir.

Anahtar Kelimeler: KOAH, risk faktörleri, genetik


Levent Cem Mutlu, Gazi Gülbaş, Hakan Günen. Genetic Risk Factors in Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Eurasian J Pulmonol. 2012; 14(1): 1-5

Corresponding Author: Levent Cem Mutlu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale