Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Pypoxemia during bronchoscopy and factors effecting oxygen need [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2001; 3(4): 291-294

Pypoxemia during bronchoscopy and factors effecting oxygen need

Serdar ERTURAN1, Ali Nihat ANNAKKAYA1, Özlem Saniye İÇMELİ1, Elif ALTUĞ1, Benan MÜSELLİM1, Bülent TUTLUOĞLU1, Günay AYDIN TOSUN1, Mustafa YAMAN1
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Cerrahpaşa, İstanbul

In order to evaluate the severity of oxygen desaturation during the flexible fiberoptic bronchoscopy (FFB) to determine the interventional factors and the relation of these factors with pulmonary functional parameters 55 patients were included in our study.. The interventional factors and the relation of these factors with patients' pulmonary function parameters were also determined. Arterial oxygen desaturation (SpO2) measured by pulse oxymeter decreased after FFB procedure in all patients (mean 8.5 %). There is a statistically significant correlation between the FVC value of patients and the amount of decrease in SpO2 (p= 0.023). These cases were divided into two groups, Group I (n= 26) with SpO2< 90% and the others (n= 29) SpO2 90%. There is no difference between these groups according to age, sex, cigarette smoking, FVC, FEV1, PaO2, the duration of FFB procedure and the amount of given lavage fluid. Our results suggest that SpO2 must be closely monitored for all FFB performed patients.

Keywords: Bronchoscopy, complication, hypoxemia.


Bronkoskopi sırasında hipoksemi ve oksijen gereksinimini etkileyen faktörler

Serdar ERTURAN1, Ali Nihat ANNAKKAYA1, Özlem Saniye İÇMELİ1, Elif ALTUĞ1, Benan MÜSELLİM1, Bülent TUTLUOĞLU1, Günay AYDIN TOSUN1, Mustafa YAMAN1
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Cerrahpaşa, İstanbul

Fleksibl fiberoptik bronkoskopi (FFB) uygulaması sırasında gelişen oksijen desatürasyonunun derecesini, uygulamaya ait faktörleri ve hastaların solunumsal parametreleriyle ilişkisini saptamak amacıyla 55 hasta çalışmaya alındı. FFB uygulamasıyla tüm hastalarda pulse oksimetre ile oksijen satürasyonunda (SpO2) düşme saptandı (ortalama % 8.5). FVC değeri ile SpO2'deki düşüş arasında anlamlı ilişki (p= 0.023) saptandı. SpO2 değeri % 90'ın altına inen 26 olgu ile % 90 ve üzerinde kalan 29 olgu arasında yaş, cins, içilen sigara miktarı, FVC, FEV1, PaO2, FFB uygulama süresi ve verilen lavaj sıvısı miktarları yönünden anlamlı fark yoktu. Bu nedenle FFB uygulanan tüm hastalarda işlem süresince SpO2 değeri izlenmelidir.

Anahtar Kelimeler: Bronkoskopi, koniplikasyon, hipoksemi.


Serdar ERTURAN, Ali Nihat ANNAKKAYA, Özlem Saniye İÇMELİ, Elif ALTUĞ, Benan MÜSELLİM, Bülent TUTLUOĞLU, Günay AYDIN TOSUN, Mustafa YAMAN. Pypoxemia during bronchoscopy and factors effecting oxygen need. Eurasian J Pulmonol. 2001; 3(4): 291-294


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale