Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Sleep perception and reliability of sleep history in patients admitted to sleep disordes center [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2005; 7(3): 103-106

Sleep perception and reliability of sleep history in patients admitted to sleep disordes center

Tansu ULUKAVAK ÇİFTÇİ, Oğuz KÖKTÜRK
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Uyku Bozuklukları Merkezi, Ankara

The aim of this study was to determine the reliability of the sleep history and the importance of polysomnography (PSG) in sleep disorders. 78 patients were included in our study. The patients were asked to answer a questionnaire the morning after PSG was performed. The patients were asked to answer about what the PSG night like; approximately how many minutes it took to fall asleep; how many minutes they slept and how many times they woke up. The answers of the patients and the sleep data in the PSG records were compared. The patients who had apnea-hypopnea index (AHI) >5 and had obstructive sleep apnea syndrome were considered as group 1, the patients who had AHI <5 as group 2. There was no correlation between the answers of the patients in group 1 and the PSG record. In group 2 the patients’ answers about how many times they woke up and their sleep duration and the PSG sleep data were correlated. In conclusion, the sleep history of the patients with sleep apnea is not reliable and it is seen that the PSG is important in diagnosis.

Keywords: polysomnography, sleep apnea, sleep perception


Uyku laboratuvarına başvuran hastalarda uyku algılaması ve uyku anamnezinin güvenilirliği

Tansu ULUKAVAK ÇİFTÇİ, Oğuz KÖKTÜRK
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Uyku Bozuklukları Merkezi, Ankara

Çalışmamızda uyku bozukluklarında uyku anamnezinin güvenilirliğini ve polisomnografi (PSG)'nin önemini araştırmayı amaçladık. Çalışmaya 78 hasta alındı ve hastalara PSG uygulanan gecenin sabahında bir anket uygulandı. Ankette hastalara yatağa yattıktan kaç dakika sonra uykuya daldıkları, kaç saat uyudukları ve gece boyunca kaç kez uyandıkları soruldu. Hasta yanıtları PSG verileri ile karşılaştırıldı. Apne-hipopne indeksi (AHİ)>5 olup OSAS tanısı alanlar grup 1, AHİ<5 olanlar grup 2 olarak kabul edildi. Grup 1'in anket yanıtları ile PSG verileri arasında korelasyon yoktu. Grup 2'nin ise kaç saat uyudukları ve gecede kaç kez uyandıkları ile ilgili soruların yanıtları ile PSG verileri arasında pozitif korelasyon saptandı (p=0.016). Çalışmamızda, özellikle uyku apneli hastaların uykularını doğru değerlendiremedikleri için uyku anamnezlerinin güvenilir olmadığı ve mutlaka uyku parametreleri için de PSG uygulanması gerektiği sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: polisomnografi, uyku algılaması, uyku apne


Tansu ULUKAVAK ÇİFTÇİ, Oğuz KÖKTÜRK. Sleep perception and reliability of sleep history in patients admitted to sleep disordes center. Eurasian J Pulmonol. 2005; 7(3): 103-106

Corresponding Author: Tansu ULUKAVAK ÇİFTÇİ


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale