Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Bronchogenic Cysts Of The Lung [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 1999; 1(3): 105-107

Bronchogenic Cysts Of The Lung

İrfan Yalçınkaya, Fuat Sayır, Mehmet Kurnaz
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Van

Four adult female patients with diagnosis of bronchogenic cysts were evaluated clinically, radiologically and surgically for four years in our clinic. Bronchogenic cysts were all in the right lung, being located one in the upper, one in the middle and two in the lower lobes. Radiologic examinations demonstrated cystic lesions in all patients who complained of cough and sputum for two to four years. All the patients had conservative surgery meaning complete exision in one case and deepitelization and capitonnage in the other three. In adult patients, in the presence of chronic pulmonary symptoms and/or cystic lesions are observed in radiologic examination, bronchogenic cysts must be considered in prediagnosis.

Keywords: Bronchogenic cyst, lung, adult


Akciğerin Bronkojenik Kistleri

İrfan Yalçınkaya, Fuat Sayır, Mehmet Kurnaz
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Van

Kliniğimizde 4 yıl içerisinde bronkojenik kist tanısı almış 4 erişkin bayan hasta; klinik, radyolojik ve cerrahi bulgular açısından irdelenmiştir. Bronkojenik kistlerin hepsi sağ akciğerde olup bir olgu üst, bir olgu orta ve iki olgu da alt lobda lokalize idi. İki-dört yıl süreyle aralıklı olarak öksürük ve balgam çıkarma şikayetleri olan hastaların tümünün radyolojik incelemelerinde kistik lezyon saptandı. Olguların birinde basit komplet eksizyon, üçünde deepitelizasyon+kapitonaj olmak üzere konservatif cerrahi uygulandı. Erişkin yaştaki hastalarda kronik pulmoner semptomlar varsa ve/veya radyolojik incelemelerde akciğerde kistik lezyon saptanmışsa bronkojenik kist öntanıda düşünülmelidir.

Anahtar Kelimeler: Bronkojenik kist, akciğer, erişkin


İrfan Yalçınkaya, Fuat Sayır, Mehmet Kurnaz. Bronchogenic Cysts Of The Lung. Eurasian J Pulmonol. 1999; 1(3): 105-107

Corresponding Author: İrfan Yalçınkaya


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale